Plan for evaluering av stengte banestrekninger

Jernbanedirektoratet har nå sendt over sin plan for evaluering av sommerstengte banestrekninger til Samferdselsdepartementet.

Jernbanedirektoratet skal utrede hvorvidt fordelene med dagens praksis med lengre stengninger for gjennomføring av planlagte arbeider forsvarer ulempene som påføres brukerne av jernbanen. 

Planen for prosjektet er vedlagt her.

(Foto: Njål Svingheim)