SJ vil få flere til å reise med tog

SJ Norge ønsker å få flere til å reise med tog når de om ett år tar over trafikken på sju strekninger fra Vy. -Det blir flere avganger og et bedre tilbud, lover markedssjef Thomas Silbersky i SJ.

SJ har store ambisjoner for å få flere på togene i Norge. (Alle foto: Njål Svingheim)

SJ har store ambisjoner for å få flere på togene i Norge. (Foto: Njål Svingheim)

Det var SJ Norge og Vy Tog som konkurrerte i finalerunden om togtrafikken i Trafikkpakke Nord. Den omfatter store deler av det norske jernbanenettet, og gjelder fjerntog på Dovrebanen og Nordlandsbanen og regiontogene i Saltenpendelen, på Trønderbanen, Meråkerbanen, Rørosbanen og Raumabanen.

- Vi vil fortsette å utvikle togtrafikken i Norge, sier Silbersky. Han viser til at SJ fra før også kjører tog i Norge på strekningene Narvik - Stockholm, Oslo - Stockholm og Gøteborg - Halden. - Gjennom den norske konkurransen er vi virkelig blitt tvunget til å tenke nytt. Det går på alt fra hva slags mat vi skal tilby til hvordan vi kan sikre bedre mobil- og internettdekning, sier SJ-direktøren. SJ varsler at økt kapasitet på Dovrebanen Nordlandsbanen i form av lengre tog ved stor trafikk som i helgene er noe de raskt vil få på plass. Selskapet skal leie tog av Norske Tog AS, men har også tilgang på eget materiell som de eier i Sverige, og som er godkjent for trafikk i Norge. I kontrakten er det også en rekke opsjoner og muligheter for flere avganger og bedre togtilbud.

Markedsdirektør i SJ Thomas Silbersky

Thomas Silbersky i SJ

Jernbanedirektoratet har lagt til grunn for utlysningen av togtrafikken at tilbudet skal være minste like bra som det er i dag. SJ vil kjøre denne trafikken for et gjennomsnittlig årlig vederlag som er en femdel av hva Vy får i dag. Også Vy reduserte sine priser betydelig i tilbudet sitt, men endte med en pris som lå ca 28 % over SJ.

-Vi gratulerer SJ med seieren. Samtidig må jeg innrømme at vi er svært skuffet, -dette betyr at vi fra neste sommer mister sju viktige strekninger med lange tradisjoner og stolthet, sier direktør for persontog i Vy, Arne Fosen. - Vi leverte et svært offensivt og godt tilbud. Vi har forbedret egne arbeidsmåter og effektivisert organisasjonen, samtidig som vi har jobbet frem en rekke nye, spennende kundetilbud og gode løsninger for flere og mer sømløse reiser. Dette arbeidet gir grunnlag og erfaringer vi tar med oss inn i konkurransen om trafikkpakke 3 Vest, sier Fosen. Dette tilbudet skal leveres i august.

Ut over minstelkravene som altså tilsvarer dagens tilbud på strekningene varsler SJ at de vil gjennomføre rutetilbudsforbedringer, videreutvikle tilbringertjenesten Togbuss, etablere lavpriskalender, oppgradere serveringstilbudet, innføre et premium-tilbud med bl.a frokostservering, samt egne lounger i Oslo og Trondheim for sine passasjerer.