Tester ut 32,5 tonns aksellast

På Ofotbanen er Bane NOR og LKAB i gang med å teste ut enda større aksellast. 18.februar gikk det første malmtoget der aksellasten var økt fra 30 tonn til 32,5 tonn. Nøye overvåking skal vise hvordan spor og underbygning påvirkes av så tunge tog.

Vognene i togsettet som går i prøvedrift er merket 32,5 t, driften startet 18.februar. (Foto: Njål Svingheim)

Det er nå drøye ti år siden Ofotbanen var ferdig bygget om for å tåle 30 tonns aksellast. Da var banens underbygning forsterket, det vil si fyllinger, bruer og støttemurer. -De tiltakene som da ble gjort i form av forsterkninger, har vist seg å fungere godt. -18.februar startet vi med prøvedrift av 32,5 tonnsaksellast, forteller områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR. - Foreløpig har vi tillatelse til å kjøre opp til to togsett i døgnet med den økte aksellasten i en periode på ett år, sier Brækkan.

Med 30 tonns aksellast ble den samlede togvekten på 8.500 tonn for malmtogene fra Kiruna til Narvik. Hver av de 68 malmvognene i hvert togsett veier 120 tonn, hvorav 100 tonn er selve malmlasten. Hvert døgn kjører LKAB 11-12 lastede malmtog fra Kiruna til Narvik, mens nykommeren Kaunis Iron kjører to tog fra Svappavaara øst for Kiruna til Narvik.

Men utviklingen går videre i retning enda tyngre tog. Vognene i det ombygde togsettet er forsterket med kraftigere hjulaksler og nye hjul. Bane NOR har installert flere typer overvåkingsutstyr for å finne ut hvordan den økte togvekten påvirker både bruer, fyllinger og selve sporet.

Du kan lese mer om dette kommende utgave av Jernbanemagasinet.

Malmtogene på Ofotbanen blir stadig tyngre, Det betyr økt kapasitet og bedre lønnsomhet. (Foto: Njål Svingheim)