Tildelingsbrev for 2019

Jernbanedirektoratet har mottatt tildelingsbrevet fra Samferdselsdepartementet for 2019. I tildelingsbrevet blir målene for jernbanesektoren trukket opp og prioriteringer og krav for 2019 definert. (Sist supplert 20/9)

I 2019 legges det opp til byggestart på to nye parseller på Vestfoldbanen. (Foto: Njål Svingheim)

Jernbanedirektoratet gjennomfører kjøp tjenester innenfor fire områder:

  • Kjøp av persontransport med tog
  • Kjøp av infrastrukturtjenester, drift og vedlikehold
  • Kjøp av infrastrukturtjenester, planlegging
  • Kjøp av infrastrukturtjenester, investeringer

Vedlegg: Tildelingsbrev til Jernbanedirektoratet 2019