Trafikkavtalen mellom SJ Norge og Jernbanedirektoratet undertegnes klokken i 12 28.juni

Trafikkavtalen mellom SJ Norge og Jernbanedirektoratet om togtilbudet på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, og Meråkerbanen undertegnes klokken 12 i dag fredag 28.juni.

Etter avtalesigneringen vil SJ Norge gi en nærmere orientering om sitt tilbud. 

Sted: Jernbanedirektoratet, Posthuset 20.etg., Buskop Gunnerus gt 14, Oslo.

Kontakt: Kommunikasjonssjef Svein Horrisland, tlf 916 55155.