Trafikkpakke 4 kunngjøres nå

Jernbanedirektoratet kunngjorde 3.september 2019 konkurransen om trafikkpakke 4. Trafikkpakke 4 omfatter all trafikk på Østfoldbanen og Gjøvikbanen, samt lokaltogene på linje L1 og L2.


Lokaltog på L2. (Foto: Njål Svingheim)

-Erfaringene fra de to første konkurransene om trafikken på Sørlandsbanen og på strekningene i nord er gode. Tilbudene blir minst like bra som i dag, samtidig som staten skal bruke vesentlig mindre skattepenger på å kjøpe togtilbud. Det er derfor god grunn til å holde en god framdrift i konkurransene sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Jernbanedirektoratet har orientert Samferdselsdepartmentet om at det vil offentliggjøre trafikkpakke 4 i dag, 3.september.

Et krav i regelverket er at direktoratet kunngjør konkurransen senest tolv måneder før grunnlaget for konkurransen sendes ut. For å holde tempoet oppe, gi seg selv mer fleksibilitet tidsmessig og samtidig gi tilbyderne bedre tid, velger direktoratet å offentliggjøre kommende trafikkpakker for konkurranse i dag. Tildeling av kontrakt for trafikkpakke 4 vil etter planen finne sted før høsten 2021. Trafikkstart er satt til desember 2022, samtidig med åpningen av Follobanen.

Fordel med bedre tid
Trafikkpakke 4 er stor og inneholder et omfattende togtilbud. Det er blant annet planlagt å legge om rutetilbudet på Østfoldbanen i forbindelse med åpningen av Follobanen i desember 2022. Dette vil kreve større ressursinnsats i form av flere tog og rekruttering av togpersonell.

Tilbydere i Trafikkpakke 1: Sør og Trafikkpakke 2: Nord har i tilbakemelding til direktoratet gitt uttrykk for at tiden til oppstart har vært knapp i de første trafikkpakkene, og at det er en fordel for vinnende togoperatør om oppstartsperioden er lenger enn ett år. Det er hovedårsaken til at Jernbanedirektoratet kunngjør konkurransen om trafikkpakke 4 nå. Forlenging av perioden før trafikkstart kan gjøre at flere togselskap vil delta i konkurransen om trafikkpakken.

Trafikkpakke 4 omfatter:

  • Lokaltog L1 (Lillestrøm - Asker/Spikkestad)
  • Lokaltog L2 ( Ski - Skøyen/Stabekk)
  • L21 Moss - Stabekk
  • L22 Skøyen - Mysen/Rakkestad)
  • R20 Oslo S - Halden
  • L3 Oslo S - Jaren
  • R30 Oslo S - Gjøvik

Tar forbehold om budsjettbehandling i Stortinget
Regjeringen vil legge fram planer for de kommende trafikkpakkene i statsbudsjettet for 2020. Direktoratet vil oppdatere kunngjøringen dersom det er behov for dette etter Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020.

Se også: Kunngjøringen i Doffin