Tryggere på Geilo og Gol stasjoner

Arbeidet med en planlagt gangbro over sporene på Geilo stasjon kan nå igangsettes. Samtidig settes det også i gang planarbeid for planfri kryssing av sporene på Gol stasjon. Statsminister Erna Solberg presenterte nyhetene på Geilo stasjon 20.februar.

 Ordfører i Hol kommune, Petter Rukke, sammen med statsminister Erna Solberg, banesjef på Bergensbanen Øst, Bane NOR, Guro Torpe og styreleder i SkiGeilo, Arne Pålgardhaugen. (Foto Ingunn Halvorsen, Bane NOR)

Det er et etterlengtet tiltak som kan settes i gang på Geilo stasjon. En gangbru som skal gi både planfri overgang mellom plattformene og sikker kryssing av stasjonsområdet for fotgjengere har vært påtenkt og planlagt lenge. Geilo er en ev bergensbanens mest trafikkerte stasjoner og det er jevnlig kryssing av tog der. Derfor er gangbroen også et viktig sikkerhetstiltak, samtidig som den gjør togkryssingene mer effektive. Den nye gangbroen knytter også Geilo sentrum nærmere opp mot alpinanlegget og skiheisene.

-En gangbro høres kanskje ikke så stort ut, men denne blir viktig for Geilo som knutepunkt, sa statsminister Erna Solberg. -Geilo stasjon er et viktig knutepunkt for næringsliv og turisme, spesielt på vinterstid. En ny bro kobler de to sidene av stasjonen tettere sammen og gir en bedre kobling mellom skibakkene og sentrum, sa statsministeren. Utvikling av Geilo stasjon skjer i et samarbeid mellom Hol kommune, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen, samt turistnæringen på Geilo. Flere tiltak er gjennomført de senere årene for å oppgradere stasjonsområdet. Tiltaket er et spleiselag der staten gir anleggsbidrag til gangbroen. Arbeidet starter opp i nær fremtid, og ibruktagelse er planlagt i desember 2020. Det er satt av 30 millioner kroner til prosjektet.

Også på Gol

Samtidig med at Jernbanedirektoratet nå har gitt Bane NOR i oppdrag å bygge gangbro på Geilo stasjon, med Hol kommune som byggherre, skal planleggingen av planskilt kryssing på Gol stasjon påbegynnes. Stasjonsområdet på Gol er lite oversiktlig og en planskilt kryssing (gangbro eller undergang), vil bety at stasjonen blir tryggere for passasjerene og at tog kan krysse mer effektivt.

Målet er at planskilt kryssing av sporene på Gol stasjon skal være ferdig i 2022.