Vellykket "KVU-verksted" for Kongsvingerbanen

9. og 10 januar arrangerte Jernbanedirektoratet «KVU-verksted» for Kongsvingerbanen. 87 deltakere fra offentlig og privat virksomhet deltok, og utredningen mottok en rekke nyttige innspill til arbeidet.

 God deltakelse og stort engasjement på verksted for KVU Kongsvingerbanen. (Foto: Gunnar Ridderstrøm)

God deltakelse og stort engasjement på "verksted" for KVU Kongsvingerbanen. (Foto: Gunnar Ridderstrøm) 

På verkstedet ble selve utredningsarbeidet og hvordan det gjennomføres presentert, før deltakerne ble invitert med i form av gruppearbeider. Det ble jobbet med behov, mål og mulige konsepter for Kongsvingerbanen. Underveis i arbeidet ble en lang rekke problemstillinger drøftet og det pekte seg særlig ut tre behov så langt. Det er et tydelig behov for en mer kapasitetssterk bane, behov for å kunne tilby mer av miljøvennlig transport på strekningen og et behov for næringsutvikling regionalt.

Anita Vingan er prosjektleder for KVU Kongsvingerbanen.

Det kom flere forslag til hvordan disse behovene kan løses ved utvikling av eksisterende bane, men også forslag om en mer direkte bane i retning Sverige for å kunne tilby raskere fjerntrafikk. -Vi er glad for det store engasjementet på konferansen og de mange innspillene vi fikk, sier prosjektleder Anita Vingan. -Nå tar vi dette med oss i det videre arbeidet med konseptvalgutredningen for Kongsvingerbanen, sier hun.

 

 

Vedlegg: Presentasjoner på KVU-verkstedet