Vurderer flere nullutslippsløsninger

Jernbanedirektoratet er i full gang med et prosjekt som vurderer ulike typer teknologi for utslippsfri togtrafikk også på baner som ikke har elektrisk drift. Blant annet er hydrogendrift en type teknologi som er i prøvedrift, og nylig var folk fra direktoratet i Tyskland for å se nærmere på dette.

Hydrogendrevet Coradia I-lint-tog i prøvedrift. (Foto: Bjørn Bryne) 
I delstaten Niedersachsen i Tyskland ble prøvedrift med to togsett av typen Coradia iLint med hydrogendrift satt i gang høsten 2018. På en 123 kilometer lang strekning mellom Cuxhaven, Bremerhaven og Buxtehude utenfor Hamburg går de to hydrogentogene i vanlig rutetrafikk på forsøksbasis. Coradia iLint er produsert av franske Alstom og samme type togsett med dieselmotorer finnes i et stort antall blant annet i Tyskland. De to hydrogentogene går dermed inn i samme trafikk som de øvrige togsettene på strekningen.

Forbausende bra

-Vårt inntrykk fra besøket er at prøvedriften går forbausende bra og med få problemer, sier Bjørn Bryne som jobber med kjøretøyteknologi. -De to togsettene som er i prøvedrift har fått satt inn brenselceller til erstatning for dieselmotorene, det betyr at teknisk sett har togene samme type velprøvde utrustning som de ordinære Lint-togene. Forskjellen er at drivlinjen er elektrisk med strømmen fra hydrogencellene i stedet for mekanisk, forklarer Bryne.

Følger nøye med

Fra norsk side følger vi nå med på flere utviklingsprosjekter for utslippsfri togtrafikk på strekninger uten kontaktledning. Hydrogendrift er en mulig slik driftsform, batteridrift er en annen. -Egentlig er jo hydrogendrift også en form for batteridrift, sier Bryne. Mens man i rene batteritog lader via strømnettet, lades batteriene her fra brenselcellene som går på hydrogen.
Hydrogendrift reiser en del problemstillinger som man unngår ved vanlig batteridrift. Særlig gjelder dette hvordan man sikrer seg mot lekkasjer, både ved eventuelle sammenstøt og ved påfylling av hydrogengassen. Hydrogendriften krever også investeringer i egne anlegg for påfylling.

Tidlig ute

Allerede i 2013 startet man i Niedersachsen arbeidet med å kartlegge hvilken teknologi som skulle ta over for diesel når dagens togsett skal skiftes ut fra 2029 og utover. -Vi får god informasjon og er invitert med for å følge prosjektet med hydrogendrift, sier Bryne. På den måten får vi tilgang til alle erfaringer fra prøvedriften uten selv å måtte sette i gang noe tilsvarende her i Norge. Det vi må være klar over er at norske forhold er noe mer krevende enn driften i Tyskland. Strekningen der prøvedriften foregår er for eksempel omtrent helt flat og har heller ingen tunneler.

Fullskala

Forsøket med de to togene i Niedersachsen skal nå utvides fra de to togsettene til et fullskalaforsøk med 14 togsett og full hydrogendrift. Jernbanedirektoratet vil følge med på dette og vurdere hydrogen opp mot andre løsninger. I England, Østerrike og andre steder i Tyskland er man i gang med utprøving av ren batteridrift. -Vi ser jo at batteriteknologoen utvikler seg raskt og togets fordel i denne sammenhengen er jo at vi har god plass til batterier. Jernbanedirektoratet har kontakt med alle disse forsøksprosjektene og har etablert et eget prosjekt for å samle alle data for ulike typer 0-utlippsteknologi.

Fakta, forsøksdrift med hydrogentog i Niedersachsen:
• To togsett av type iLint fra Alstom
• Utvides til fullskalaforsøk med 14 tog i drift
• Togene er to-vogns regiontog med ca 150 sitteplasser
• Trafikkstart: september 2018
• Togene kan kjøre 800 – 1000 km per hydrogenfylling
Her fylles det hydrogen på togsettet.