550 millioner kroner ekstra til togselskapene

Regjeringen foreslår bevilge 550 millioner kroner ekstra som skal brukes til å kjøpe tjenester fra togselskapene. Dette skal bidra til å sikre rutetilbudet gjennom krisen.

Selv om det er få passasjerer er det viktig å sikre at det fortsatt går tog. (Foto: Njål Svingheim)

- Togtransport bidrar til at samfunnskritisk personell kan reise til og fra jobb under håndteringen av koronapandemien. Det er derfor viktig å opprettholde et grunnleggende tilbud, selv om mange færre nå reiser med tog, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
De siste ukene har tallet på togreiser blitt betydelig lavere. Dette har ført til et vesentlig fall i billettinntektene for togoperatørene.

Flere tiltak er allerede innført:

  • Togselskapene har fått betalt for ordinær ruteplan, selv om de kjører færre tog
  • Selskapene har fått utsatt krav om innbetaling av baneavgifter
  • Merverdiavgiften på transport er redusert
  • Togselskapene drar også nytte av de generelle tiltakene for næringslivet

Samferdselsdepartementet mener likevel at disse tiltakene ikke er nok for å sikre at togtilbudet kan videreføres gjennom krisen. Regjeringen går derfor inn for at Jernbanedirektoratet kan inngå midlertidige tilleggsavtaler om statlig kjøp av persontogtjenester utover den eksisterende rammen på årets statsbudsjett.
Tilleggsavtalene skal gjelde i en tidsbegrenset periode og avsluttes så snart grunntilbudet kan dekkes innenfor eksisterende avtaler.

Vedlegg: Prop 73S