Anleggsarbeid stenger Drammen- og Østfoldbanen i sommer

Store anleggsarbeider gjør at Drammenbanen og Østfoldbanen også denne sommeren er stengt i flere uker. Her er oversikten.

Den 10,5 km lange Lieråsen tunnel blir oppgradert og arbeidet er fordelt over flere år, planlagt ferdig i 2021. (Foto: Njål Svingheim)

De største arbeidene er også denne sommeren på Østfoldbanen i forbindelse med Follobaneprosjektet og i Lieråsen tunnel på Drammenbanen. Disse strekningene er stengt i seks uker, men starter og slutter i forskjellige uker. Det vil også være lavere hastighet på strekningene første uken etter gjenåpning for trafikk.

Asker – Drammen, Drammenbanen
Lieråsen tunnel blir oppgradert med blant annet bedre sikring av fjell og nytt spor. Drammenbanen er derfor helt stengt for togtrafikk fra og med lørdag 20.juni til og med søndag 2.august. Vy tilbyr alternativ transport. GoAhead tilbyr alternativ transport for fjerntogene på Sørlandsbanen Oslo S – Kongsberg. Flytoget tilbyr alternativ transport Asker – Drammen.
Arbeidene berører:
- R10 (Lillehammer – Oslo S – Drammen)
- R11 (Eidsvoll -Oslo S – Skien)
- L12 (Kongsberg – Drammen – Oslo S – Eidsvoll)
- L13 (Drammen – Oslo S – Jessheim – Dal)
- Flytoget
- Fjerntog Sørlandsbanen Oslo S – Kristiansand - Stavanger
- Fjerntog Bergensbanen  Oslo S – Bergen (kjøres over Roa)

Sandvika – Asker, gamle Drammenbanen
Det gjøres omfattende vedlikeholdsarbeider på den gamle linjen mellom Sandvika og Asker. Denne linjen er derfor stengt for togtrafikk fra og med lørdag 27.juni til og med søndag 2.august. Dette berører kun lokaltogene på L1 og ikke togene som kjører den nye linjen (Askerbanen). Vy henviser til Ruters busslinjer i området.
Arbeidene berører:
- L1 (Spikkestad – Asker – Oslo S – Lillestrøm)

Asker – Spikkestad, Spikkestadbanen
På grunn av anleggsarbeider er Spikkestadbanen stengt for togtrafikk fra og med mandag 20.juli til og med torsdag 23.juli. Vy tilbyr alternativ transport for togene mellom Asker og Spikkestad.  
Arbeidene berører:
- L1 (Spikkestad – Asker – Oslo S – Lillestrøm)

Drammen – Gulskogen og Drammen – Sande
På grunn av anleggsarbeider ved Drammen stasjon er strekningene mellom Drammen og henholdsvis Gulskogen og Sande stengt for togtrafikk fra fredag kveld 17.juli til mandag morgen 20.juli. Vy tilbyr alternativ transport på strekningen.
Arbeidene berører:
- R10 (Lillehammer – Oslo S – Drammen)
- R11 (Eidsvoll -Oslo S – Skien)
- L12 (Kongsberg – Drammen – Oslo S – Eidsvoll)
- L13 (Drammen – Oslo S – Jessheim – Dal)
- Flytoget
- Fjerntog Sørlandsbanen Oslo S – Kristiansand - Stavanger
- Fjerntog Bergensbanen  Oslo S – Bergen (kjøres over Roa)

Oslo S – Rygge og Oslo S- Mysen/Rakkestad
På grunn av omfattende anleggsarbeider er Østfoldbanen Vestre linje stengt på strekningen Oslo S – Rygge og Østfoldbanen Østre linje helt stengt for togtrafikk fra og med lørdag 27.juni til og med søndag 9.august. Vy tilbyr alternativ transport for regiontogene.
For lokaltogene er det en kombinasjon av Buss for tog og henvisning til Ruters tilbud på delstrekningene.
Arbeidene berører:
-R20 (Oslo S – Halden – Gøteborg)
-L21 (Stabekk – Oslo S – Moss)
-L22 (Skøyen – Oslo S – Mysen – Rakkestad)
-L2 (Stabekk – Skøyen – Olso S – Ski)

Merk at det i sommer også er anleggsarbeider både på T-banen i Oslo, på trikkelinjer i sentrum av Oslo og på hovedvegnettet i Oslo. I sum kan dette by på forsinkelser for alle transportformene.

Se også:
Bane NORs info om arbeider og korona-tiltak i som vil påvirke trafikken i sommer

Vys reiseråd i forbindelse med korona-pandemien

Vy: Slik reiser du til Oslo fra stasjonene på strekningene Skien – Vestfold – Oslo S og Kongsberg – Drammen – Oslo S fra og med 20/6 til og med 2/8.

Vy: Slik reiser du fra Oslo til stasjonene på strekningene Oslo S – Vestfold – Skien og Oslo S – Drammen – Kongsberg fra og med 20/6 til og med 2/8.

Vy: Slik reiser du fra Oslo til stasjoner på Østfoldbanen Vestre og Østre linje fra og med lørdag 27.juni til og med søndag 9.august.

Vy: Slik reiser du til Oslo fra stasjoner på Østfoldbanen Vestre og Øste linje fra og med lørdag 27.juni til og med søndag 9.august.

Flytoget.no

GoAhead Nordic