Avtale om nytt togverksted i Bergen signert

Bane NOR Eiendom er i gang med å modernisere sine togverksteder. Om et drøyt år står et nytt verksted ferdig i Bergen.

Avtalen om at togene i Trafikkpakke vest skal vedlikeholdes i Bergen inngås av Arne Fosen i Vy Tog og Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom. (Foto: Tore Holtet)

Avtalen om at togene i Trafikkpakke vest skal vedlikeholdes i Bergen inngås av Arne Fosen i Vy Tog og Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom. (Foto: Tore Holtet)

Vy Tog AS vant anbudskonkurransen om å trafikkere Bergensbanen, og forleden undertegnet konserndirektør Arne Fosen en avtale med administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom. Den innebærer at alt togmateriell som benyttes i Trafikkpakke 3, skal vedlikeholdes i Bergen.

Både Fosen og Lunøe ser fram til å skape en attraktiv arbeidsplass for verkstedansatte i vest. For etter hvert som norske banestrekninger konkurranseutsettes, bygges nye togverksteder ved at Bane NOR Eiendom bygger og leier ut på kommersielle vilkår.

Lengre tog
Bakgrunnen for moderniseringen er at de gamle verkstedene ikke er tilpasset nye tog. I Bergen er det er de nye Flirt-togsettene på Vossebanen 30 meter for lange for det gamle verkstedet, som for øvrig ble revet i fjor sommer og høst og erstattet av en midlertidig plasthall.

Ny aktør inn
Den 30. juni neste år skal det nye verkstedet være ferdig, og det skal driftes av Euromaint Rail AB - et selskap som stammer fra Sverige, men som i dag eies av den børsnoterte spanske togprodustenten CAF. Euromaint Sverige omsetter for om lag 1.600 millioner svenske kroner og har rundt 1.000 ansatte.
Verkstedet i Bergen får 25 ansatte, og vil delvis bestå av ansatte fra norske Mantena.

13 verksteder
Verkstedet i Bergen bygges av Betonmast Bergen AS, etter samme mal som det nye togverkstedet på Kvaleberg utenfor Stavanger. Et nytt verksted er også planlagt bygd på Støren i Trøndelag.
Bane NOR eiendom eier til sammen 13 togverksteder. Mange av dem er gamle, men stadig flere blir nå altså både moderne, effektive og attraktive arbeidsplasser for dyktige fagfolk. Til sammen planlegger eiendomsselskapet å modernisere verksteder for to milliarder kroner.