Ber togoperatører om innspill til Trafikkpakke 4 

Jernbanedirektoratet inviterer potensielle tilbydere av persontransport med tog i Trafikkpakke 4 til å komme med innspill til gjennomføringen av konkurransen.  

 

Togene på Østfoldbanen er blant linjene som er med i trafikkpakke 4. (Foto på Halden stasjon: Njål Svingheim)

Jernbanedirektoratet planlegger høsten 2020 å lyse ut konkurranse om drift av persontogtransport på Østlandet – Trafikkpakke 4. Trafikkpakken vil omfatte følgende strekninger: 

  • Lokaltog (L1) Spikkestad/Asker – Lillestrøm
  • Lokaltog (L2) Stabekk/Skøyen – Ski
  • Lokaltog (L3) Oslo S – Jaren
  • Lokaltog (L21) Stabekk – Moss
  • Lokaltog (L22) Skøyen – Mysen/Rakkestad
  • Regiontog (R20) Oslo S – Halden (med ev. forlengelse til Gøteborg)
  • Regiontog (R30) Oslo S – Gjøvik

Trafikkpakke 4 er stor og inneholder et omfattende togtilbud. Jernbanedirektoratet ønsker å motta togoperatørenes innspill til hvordan konkurransen om trafikkpakken bør innrettes og konkurransegrunnlaget utformes for å oppfylle målsettingene for konkurransen.  

Togoperatører som ønsker å gi innspill vises til veiledende kunngjøring i Doffin og TED.  

Se også: Kunngjøring av Trafikkpakke 4