Elektrisk til Notodden kollektivterminal

14.desember åpnet Bane NOR for elektrisk drift til Notodden kollektivterminal. Det har i flere år vært et stort ønske om å få elektrifisert det 830 meter lange sidesporet fra Notodden stasjon og ned til kollektivterminalen.

Prosjektleder Rune Jensen i Bane NOR og ordfører Gry Fuglestveit Bløchlinger ved åpningen på Notodden kollektivterminal. (Foto: Harry Korslund, Bane NOR)

Det var en fornøyd ordfører Gry Fuglestveit Bløchlinger i Notodden som kunne klippe snora før VYs togavgang fra Notodden kollektivterminal til Skien kl. 13.09.
Det har vært planer om å elektrifisere sidesporet helt siden dieseldriften på Bratsbergbanen opphørte i 2015. Prosjektet som er gjennomført i tett samarbeid med Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Når de elektriske togene nå kan kjøre helt fram til Notodden kollektivterminal rette ved sentrum, arbeidsplasser og skoler så vil dette styrke jernbanens rolle i Telemark. Fra nå av blir det blir enklere å pendle med tog mellom Notodden og Grenlandsbyene.

Vanskelig sidespor
Sist gang det gikk persontog til og fra kollektivterminalen var i 2015. Da opphørte dieseldriften på banen og man satte inn elektriske tog som måtte ha Notodden stasjon som vendepunkt. På Notodden ligger stasjonen et godt stykke unna sentrum og knutepunktet for øvrig kollektivtrafikk. Elektrifisering av det 830 meter lange sidesporet som grener ut fra Notodden stasjon har vist seg å være komplisert da sporet går svært nær både E134 og den fredede første stasjonsbygningen på stedet.

Verdensarvområde
Prosjektet er gjennomført midt i et industriarvområde som figurerer på UNESCOs prestisjefylte liste over verdensarvområder. Prosjektet har derfor naturlig nok måttet forholde seg til strenge føringer for kulturminnevern, og har samarbeidet tett og godt med Riksantikvaren i dette arbeidet. Industriarvområdet på Notodden figurerer på UNESCOs verdensarvliste, det samme gjør for øvrig både Tinnosbanen, Tinnsjøfergene og Rjukanbanen som er knyttet sammen med Bratsbergbanen.

Teknisk krevende
Bane NOR opplyser at sporet senket med 1,2 meter. I tillegg til fundamentering av nye støttemurer, omlegging av vann- og avløpssystemer samt traseer for strøm- og telekabler i anleggsområdet, er det bygget ny plattform som gir plass til 110 meter lange persontog. Sist, men ikke minst et flunkende nytt anlegg for kjørestrøm som gjør at togene heretter kan kjøre til og fra Notodden kollektivterminal på miljøvennlig og fornybar energi.

Prosjektet er gjennomført innenfor en godkjent kostnadsramme på 67,5 millioner kroner, og der byggekostnadene utgjør om lag 52 millioner kroner.