Flåm AS går inn som eier i Arctic Train på Ofotbanen

En av Norges største aktører i reiselivsbransjen, Flåm AS, går nå inn som medeier i Arctic Train som kjører turisttog på Ofotbanen. Dermed blir det et tett samarbeid om turistsatsingen mellom operatørene på både Flåmsbana og Ofotbanen.

Passasjerer med Arctic Train nyter utsikten ved Rombak stasjon. (Foto: Njål Svingheim)

Arctic Train er inne i sitt første år som togoperatør med egen lisens for både persontrafikk og godstrafikk på Ofotbanen. Selskapet kjører daglige avganger for turister på Ofotbanen. Det har blitt lagt merke til, for nå går Flåm AS inn med en eierandel på 33,5 prosent med opsjon på å øke andelen til 51 prosent i Arctic Train. Landets nordligste jernbane, Ofotbanen, er regnet som en av Europas vakreste togreiser, det samme gjelder for den spektakulære Flåmsbana som har godt over en million besøkende i et vanlig år.

Samarbeidet mellom Arctic Train og Flåm AS vil gi et helhetlig reiselivstilbud til både nordmenn og internasjonale turister hele året.

- Vi gleder oss over å få Flåm AS inn som medeier og samarbeidspartner. Sammen skal vi utvikle Arctic Train til å bli et fyrtårn i nord­-norsk reiseliv, sier styreleder Karl Aksel Vik i Arctic Train Holding. Flåm er høyt respektert i reiselivsbransjen, og vi ser fram mot å dra nytte av erfaringene og kunnskapen deres, sier Vik.

- Ofotbanen og Arctic Train er en av Norges mest spektakulære turistattraksjoner. Vi har utviklet Flåm til å bli et av verdens mest attraktive turistmål med Flåmsbana som grunnlag. Nå vil vi være med på utviklingen i Narvik, og investeringen i Arctic Train er første steg på veien. Dette vil styrke norsk reiselivs posisjon internasjonalt med flotte togopplevelser både i fjordene og i Nord-Norge, seier Solrun Hjelleflat, adm. dir. i Flåm AS og konsernsjef i Aurland Ressursutvikling.

Samarbeidet starter straks og Flåm AS vil gå inn med to styremedlemmer i Arctic Train. Arve Tokvam fra Flåm AS blir ny styreleder i Arctic Train Holding AS.

I neste utgave av Jernbanemagasinet kommer det reportasjer fra bade Ofotbanen og Flåmsbana.

Ofotbanen byr på flotte naturinntrykk. (Foto: Njål Svingheim)