Første hybridtog på prøveturer

Nå er det først leverte av de 14 hybridtogene av type 76 under utprøving på norske spor.  Operatør SJ Norge og togeier Norske tog har etablert en testbase i Skien og vil foreta omfattende utprøvinger av toget før det kan settes i drift.

I slutten av november kunne type 76 ta turen for egen maskin ut i dagslys i Norge. (Foto: Njål Svingheim) 

Den nye togtypen er basert på de etter hvert så kjente og populære Flirt-togene som går på Østlandet og ved Bergen. Nå skal også togpassasjerer i Trøndelag og Østerdalen snart få samme gode komfort og plass om bord. Hybridutgaven av Flirt-togene skiller seg fra den velkjente elektriske utgaven ved at de har en liten mellomvogn som rommer dieselmotor og batterier slik at togene kan kjøre også på baner som ikke er elektrifisert Det betyr at de egner seg godt på togruter som går på baner både med uten kontaktledning, slik som Trønderbanen. For passasjerene vil dette bety en helt ny hverdag med langt større plass, kapasitet, tilgjengelighet og komfort.  Innredningen i type 76 er identisk med type 74 som er intercity-utgaven av Flirt.

 -Det er et tett samarbeid mellom oss i SJ og Norske tog som eier togsettene, forteller prosjektleder Terje Bulling i SJ. Samtidig er folk fra togprodusenten Stadler til stede her på testbasen i Skien og tett på for å legge til rette for en god oppstart på testprogrammet i Norge. -Selv om vi nå har hatt Flirt-tog i Norge i flere år, så er dette toget noe helt nytt, sier Bulling. Det er Trønderbanen og Rørosbanen som nå skal få nye tog, og de første turene med passasjerer kan ventelig skje på sensommeren. Før den tid skal togene blant annet gjennom omfattende vintertesting på Bergensbanen, Rørosbanen og Nordlandsbanen. 

SJs ansvar
Det som i korthet er vårt ansvar som operatør av togene er kursing og opplæring av personellet, risikovurderinger og planlegging av testene og på hvilke strekninger vi skal utføre dem, sier Bulling. Vi skal for eksempel gjennom vintertesting, energitesting på både strøm og diesel, samt kjøring av flere togsett sammen. Etter hvert skal så alle de gamle diesel-togene av type 92 fra midten av 1980-tallet fases ut. 

Fakta type 76:

 • Lengde 112,7 m
 • Høyde 4,380 m
 • Max hastighet: 200 (160) km/t
 • Sitteplasser: 241
 • Akseltrykk: 20,75t
 • Rekkevidde: 870 km
 • Innredning: to + to som på type 74

Viktige interessenter for innfasingen:

 • Norske tog (eier av togene)
 • Stadler (produsent)
 • Statens jernbanetilsyn (tillatelse)
 • Jernbanedirektoratet (trafikkoppdrag/endringsordre)
 • SJ Norge (togoperatør)
 • Bane NOR (infrastruktur, verksted og rutetleie)
 • Entur (salg, billettering)
 • Vedlikeholdsselskap|

Denne lille mellomvogna utgjør det store forskjellen. Her er både dieselmotor og batterier plassert. (Foto: Njål Svingheim)

Innvendig er type 76 lik intercitytogene av type 74, noe som betyr vesentlig bedre komfort, kapasitet og plass ombord for passasjerer på Trønderbanen og Rørosbanen. (Foto: Njål Svingheim)