Historisk høyt jernbanebudsjett

Regjeringen foreslår 32,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2021. Det er 20 % mer enn i årets budsjett. Økningen sikrer framdriften på de pågående store jernbaneprosjektene.

Fra byggingen av Minnevika bru på Dovrebanen. (Foto: Øystein Grue)

-Regjeringen har som mål å styrke jernbanens konkurransekraft slik at flere reisende og mer gods blir transportert med tog, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Dette er et historisk høyt budsjett for jernbanen og sikrer framdriften på de store prosjektene.

I korte trekk betyr forslaget til neste års budsjett for jernbanen dette:

Dovrebanen: Framdriften holdes oppe på anlegget Venjar – Eidsvoll – Langset. Det blir mulig med byggestart videre nordover på Kleverud – Sørli, samt full framdrift i planlegging Sørli – Åkersvika. Når dette blir ferdig bygget blir det mulig med to tog i timen og ca en times reisetid Oslo – Hamar.

Vestfoldbanen: Full framdrift på anleggene Drammen – Kobbervik og Nykirke – Barkåker. Når dette blir ferdig blir det mulig med fire tog timen og ca en times reisetid Oslo – Tønsberg.

Østfoldbanen: Byggearbeidene fortsetter for fullt på Follobanen og Sandbukta – Moss – Såstad. Dette gir reduserte reisetider, økt kapasitet og sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til sør for Moss.

Ringeriksbanen: Med forslaget til statsbudsjett kan planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 fullføres. Det blir dermed mulig å fatte investeringsbeslutning i 2021.

I Trøndelag startes elektrifiseringen av strekningen Trondheim – Stjørdal og Meråkerbanen opp for fullt. Det skal også gjennomføres en rekke tiltak på stasjonene i forbindelse med innfasingen av de 14 nye togsettene av type 76, en bimodal utgave av Flirt-togene. Planleggingen av tiltak for å få to tog i timen Melhus – Trondheim – Steinkjer (Trønderbanen) videreføres.

I Bergensområdet åpner det nye tunnelløpet gjennom Ulriken i desember i år, da starter rehabiliteringen av den gamle tunnelen som når arbeidet er ferdig vil gi dobbeltspor Arna – Bergen. Også tiltak på Bergen stasjon og Nygårdstangen godsterminal er med i prosjektet og vil gi økt kapasitet og flere togavaganger.

Ved Stavanger arbeides det med tiltak for å kjøre fire tog i timen til Ganddal og det settes av planleggingsmidler til videreføring av dobbeltsporet fra Sandnes til Nærbø.

I Oslo er det satt av penger til videre planlegging av ny jernbanetunnel gjennom byen.

Det blir også full framdrift i ERTMS-prosjektet neste år. Det nye felles europeiske signalsystemet skal etter hvert erstatte dagens signalsystemer på alle baner.

Til kjøp av persontrafikk-tjenester er det neste år satt av 4,6 milliarder kroner. I tillegg er det foreslått 650 millioner til å inngå nødvendige tilleggsavtaler som følge av redusert trafikk under korona-pandemien.    

Til Bane NORs drift og vedlikehold av jernbanenettet foreslås det neste år 9,18 milliarder kroner. Dette er en økning på ca 500 millioner, mens det til planlegging av investeringer er en reduksjon på vel 400 millioner. Minst 2,3 milliarder skal brukes til fornyelser i eksisterende anlegg.

Les mer her:

Samferdselsdepartementets samleside og forslaget til Statsbudsjett for 2021.