Jernbanedirektoratets årsrapport 2019

Konkurranseutsetting av persontrafikken med oppstart av en trafikkpakke og tildeling av kontrakt for to andre, preget sammen med avtaleoppfølging og flere større utredningsarbeider direktoratets arbeid gjennom 2019.

I 2019 ble Vy Tog As tildelt kontrakten for trafikken på Bergensbanen. (Foto: Njål Svingheim)

Les Jernbanedirektoratets årsrapport for 2019 her.