Kirsti Slotsvik slutter som jernbanedirektør i februar

Kirsti Slotsvik har sagt opp sin stilling som jernbanedirektør og vil tiltre i en ny jobb som leder i et utviklingsselskap hjemme i Ålesund.

Kirsti Slotsvik slutter som jernbanedirektør. (Foto: Øystein Grue)

Slotsvik varslet oppsigelsen til Samferdselsepartementet torsdag 12.november og vil bli i stillingen som jernbanediretør fram til 12.februar 2021. Kirsti Slotsvik blir da leder i selskapet Sørsida Utvikling AS i Ålesund.

Slotsvik har vært jernbanedirektør siden mars 2018 og kom da fra stillingen som direktør i Kystverket.