Klart for elektrifisering på Trønderbanen

Nylig ble avtalen mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR om å starte elektrifiseringsarbeidene på Trønderbanen signert. Det betyr oppstart av arbeidene på strekningen Trondheim - Stjørdal og Meråkerbanen.

Trønderbanen skal nå elektrifiseres hit til Stjørdal. (Foto: Njål Svingheim)

Samtidig med avtalen om elektrifiseringen ble det også signert avtale om bygging av plasser for hensetting og vending av nye togsett på Støren og Steinkjer stasjoner slik at den varslede innsettingen av nye tog blir mulig. 

Elektrifisering av strekningen Trondheim - Stjørdal og Meråkerbanen beløper seg til 2 milliarder kroner og byggingen av hensettings- og vendeanleggene for de nye togene beløper seg til vel en 500 millioner.  

Dermed skal det de neste fem årene investeres om lag 5,5 milliarder kroner i jernbane i Trøndelag.  De 14 nye togsettene for Trønderbanen og Rørosbanen vil doble passasjerkapasiteten og gi høyere komfort.
Investeringene er et kraftig løft for grønn transport i Trøndelag og vil bidra til ny aktivitet og verdiskapning i Midt-Norge. I løpet av perioden 2020 til 2025 skal det investeres mer enn noen gang før på Trønderbanen i en tilsvarende periode.

Åtte prosjekter i Trøndelag
De fleste jernbaneprosjektene i Trøndelag er i oppstartfasen, mens andre har byggestart rett rundt hjørnet. Ett sluttføres allerede til sommeren.  Prosjektene bidrar samlet mot målet om to tog i timen mellom Trondheim og Steinkjer.
Dette er prosjektene:

  • Delelektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, 2 mrd. kr. Oppstart bygging: Januar 2021. Ferdigstilling: Desember 2024
  • 14 nye og topp moderne Flirt bimodale persontog, investering ca. 2 mrd. kr. To togsett leveres i april 2021, deretter leveres to tog månedlig til alleer på plass
  • Opprusting og fornyelse av Meråkerbanen, investering ca. 200 mill. kr.
  • Hensetting-/parkeringsplasser for nye tog på Støren og i Steinkjer,         investering ca. 540 mill. kr.
  • Nødvendige plattformtiltak for å kunne ta i bruk nye tog, investering 173 mill. kr.
  • Nytt jernbaneverksted for nye Flirt-tog på Støren, investering 350-450 mill. kr. (investering avhengig bl.a. av størrelse på anleggene)
  • Ler kryssingsspor, investering 240 mill. kr. (Viktig brikke i strategi om mer gods på bane)
  • Digital kommunikasjon langs sporet (Internet protocol), investering 20 mill. kr. langs Trønderbanen (I dag foregår kommunikasjonen hovedsakelig analogt)

På svensk side er banen ferdig elektrifisiert og opprustet fram til grensen. Nå blir hele Meråkerbanen elektrifisert. (Foto: Njål Svingheim)