Klart for godstog til tross for anleggsperiode på Bergensbanen

Når Bergensbanen nå er stengt i vel fire uker for store anleggsarbeider og omlegging til den nye tunnelen gjennom Ulriken, har Bane NOR likevel lagt til rette for godstrafikk. Den første uken brukes beredskapsterminalen på Voss, mens det i resten av perioden lages luker på natten for godstogene.


Godstogene på Bergensbanen kan rulle over fjellet i hele perioden Bergensbanen er stengt for vanlig trafikk fram til 13.desember. (Foto: Njål Svingheim)
  
-Dette er en av de første gangene vi legger til rette for framføring av godstog gjennom et anleggsområde ved større arbeider, sier godsdirektør i Bane NOR Oskar Stenstrøm. -Dette er et godt eksempel på at vi kan tilpasse arbeidet vårt til kundene, -vi har fortsatt et forbedringspotensiale her, men dette er et første trinn som vi håper kan sette retning for hvordan vi skal håndtere framtidige sporbrudd for å få fram godstogene likevel. -Skal vi lykkes med dette er vi avhengig av et godt samarbeide både med godsnæringen og med Jernbanedirektoratet ,og her har vi alle et viktig ansvar sier Stenstrøm.

Viktig vareforsyning
Godstrafikken på jernbane til og fra Bergen er stor, omlag 50% går med jernbane og Bergensbanen er dermed et viktig ledd i vareforsyningen mellom landets to største byer. Ukene framover mot jul er blant de travleste periodene i godstrafikken og det ville derfor være svært uheldig om man ikke kunne komme fram med godstog i denne perioden. Dette ville påført både godstogselskapene og vareeierne store ekstra kostnader. Bane NOR har derfor etablert en løsning som kan holde trafikken på bane i gang gjennom hele perioden.

Hele perioden
Den første uken, det vil si fra 11. til 17.november er det ikke mulig å komme fram til Bergen med tog fordi sporet da skal flyttes over og koples sammen med den nye tunnelen gjennom Ulriken, forklarer terminalleder Ove Algrøy i Bane NOR. I disse dagene vil godstogene på Bergensbanen ha endestasjon på Voss der beredskapsterminalen på Palmafoss tas i bruk for av- og pålasting. For å få til dette er det stasjonert et eget lokomotiv på Voss for å trekke togene til og fra terminalen. Strekningen godset må kjøres på bil blir dermed begrenset til Voss – Bergen. - Ved å ta i bruk terminalen på Palmafoss får vi nå kjørt godset så nær Bergen som mulig. Det er første gang vi gjør dette og nå får vi testet hvordan vi kan bruke terminalen i fremtiden, sier Ove Algrøy. Fra 17 november blir det laget egne tidsluker på natten gjennom Ulrikstunnelen slik at godstogene kan kjøre til og fra godsterminalen på Nygårdstangen.

Terminalen på Palmafoss ligger et stykke ut på den tidligere Hardangerbana. Det er stasjonert et eget lokomotiv for å trekke togene til og fra Palmafoss for lossing og lasting. (Foto: Ove Algrøy, Bane NOR)