Økt etterspørsel etter gods på bane i krisen

Jernbanens godsaktører opplever en økende etterspørsel etter å sende gods med tog som følge av korona-krisen. -Vi opplever så langt en økning på ca 10 prosent, forteller leder for godsterminalene i sør og vest Ove André Algrøy.

Det er økende etterspørsel etter å sende gods på bane i krisetider. (Foto: Njål Svingheim)

Mens det er uvanlig stille i store deler av Norge som følge av globale krisen skapt av korona-viruset, er det travlere enn normalt på jernbanens godsterminaler. -Ja, vi har allerede merket en betydelig økt etterspørsel etter å sende godset med jernbane, forteller Ove André Algrøy som er leder for Bane NORs godsterminaler i sør og vest. Det vil si terminalene i Bergen, ved Stavanger (Ganddal) og i Kristiansand. Godstogselskapene og speditørene melder at økningen til nå er på rundt 10 prosent, og det forteller oss at flere ønsker å bruke jernbanetransport i krisetider, sier Algrøy.

-Hvem er det nå som søker til toget?
-Vi opplever at det både er økende etterspørsel etter mer bruk av jernbane fra eksisterende godskunder som de store speditørselskapene, men vi har også økende mengde forespørsler fra nye kunder og aktører som ikke har brukt jernbanetransport tidligere, forteller Algrøy. Så langt har vi greid å håndtere den økende godsmengden og driften på terminalene fungerer som normalt. Det betyr at vi fyller opp godstogene med mer gods enn før.

Ove André Algrøy, leder Bane NORs
godsterminaler i sør og vest

Mer på bane mellom landsdelene
-Kan dere også øke kapasiteten?

-Ja, det er mulig å sende enda mer gods på bane mellom landsdelene. De raske kombitogene som kjører mellom landsdelene har kapasitet til å ta unna mer trafikk. Vi samarbeider tett med togselskapene for å få til dette og både CargoNet og GreenCargo har fortsatt ledig kapasitet, sier Algrøy. Selskapene ser på løsninger for kundene hele tiden og vår rolle er å legge til rette for at terminalene kan håndtere økningen, legger han til. Vi på Bane NORs terminaler synes togselskapene nå gjør en veldig god jobb og vi har et felles mål om at alt godset som sendes skal komme fram til kunder og sluttbrukere slik det skal, sier Algrøy.

-Så lenge vi har nok av folk og at vi ikke får mange som er syke så skal vi kunne finne gode løsninger for mer gods bane, sier Ove André Algrøy.

Kan bli flere godstog
-Jeg utelukker ikke at vi kommer i den situasjonen der vi må sende ut flere godstog i sporet, sier adm dir i CargoNet Erik Røhne. Samtidig er vi i en spesiell situasjon, og ingen vet hvor lenge dette vil vare. -Vår viktigste oppgave er å opprettholde produksjonen som var planlagt for før Korona-krisen startet, sier Røhne. -Vi gjør alt vi kan for å sikre den, sier Røhne. Røhne forteller også at de allerede denne uken begynner å se en nedgang i andre forbruksvarer enn dagligvarer. Han tror derfor de etter hvert vil måtte redusere trafikken noe.
-