Reguleringsplan for Ringeriksbanen vedtatt

27.mars ble reguleringsplanen for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Ringeriksbanen har vært utredet og vurdert i 30 år, men nå har vi endelig vedtatt en plan som gjør at prosjektet kan realiseres, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Prosjektet omfatter 40 kilometer dobbeltsporet jernbane fra Sandvika til Hønefoss og 15 kilometer firefelts motorvei på E16 fra Høgkastet i Hole til Ve ved Hønefoss. Ringeriksbanen vil bety en togreise fra Hønefoss til Oslo på vel 30 minutter og en forkorting av reisetiden på Bergensbanen på nesten en time.

Det skal også bygges ny stasjon ved Sundvollen og i Hønefoss, og det legges opp til knutepunktsutvikling og fortetting rundt stasjonene.

Vedlegg: pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ringeriksbanen skal krysse Kroksund med stasjon her ved Sundvollen. (Foto: Njål Svingheim)