SJ Norge AS får full oppstartbonus

SJ Norge AS vil få utbetalt 40 millioner kroner i oppstartbonus etter trafikkstarten på sju togruter 8.juni. Bonusen utbetales både som følge av oppnådde krav i oppstartfasen og trafikkavviklingen det første driftsdøgnet.

SJ Norge AS startet 8.juni opp sin trafikk under merkenavnet Nord. (Foto: Njål Svingheim)

SJ Norge AS startet 8.juni opp sin trafikk under merkenavnet Nord. (Foto: Njål Svingheim)

SJ Norge AS tok over persontrafikken på sju strekninger fra 8.juni. Under merkenavnet «Nord» opererer SJ nå strekningene Dovrebanen (Oslo – Trondheim), Rørosbanen, Raumabanen, Trønderbanen (Lundamo – Trondheim – Steinkjer), Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Saltenpendelen (Bodø – Rognan).

Hele bonusen kunne falt bort hvis SJ Norge AS ikke hadde oppnådd 100% operatøravhengig regularitet i togtrafikken det første døgnet. Det betyr at eventuelle innstillinger ikke kunne oppstå som følge av ting selskapet er ansvarlig for. Bonusen kunne også blitt redusert hvis en rekke andre krav gjennom oppstartsfasen ikke hadde blitt oppfylt. Blant disse kravene var at alle nødvendige tillatelser og rutiner skulle være på plass, og at samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner var etablert.