SJ Norge starter trafikken i nord mandag 8. juni

Jernbanedirektoratet har nå, etter samtaler med togoperatørene og Bane NOR, akseptert at trafikkstarten for SJ Norge blir flyttet til mandag 8.juni.

Opprinnelig var oppstart planlagt en dag tidligere, men dette ville falle midt i en stor arbeidshelg for Bane NOR der mye av togtrafikken erstattes med buss. Vy-gruppen vil derfor stå for organiseringen av trafikken gjennom helgen fram til SJ Norge overtar mandag morgen.

- Vi er glade for at det nå er funnet en løsning som gjør at vi kan starte virksomheten vår i nord med å kjøre tog fra første dag. Takk til Vy-gruppen som på denne måten har bidratt til en smidig overgang mellom gammel og ny togoperatør, sier Lena Angela Nesteby, kommersiell direktør i SJ Norge.