Stortingsmelding om økte kostnader i jernbaneprosjekter

27.mars la Regjeringen fram en egen Stortingsmelding om økte kostnader i jernbaneprosjekter.

Særlig er det byggingen av Follobanen og ny jernbane gjennom Moss som har blitt vesentlig dyrere enn hva som lå til grunn ved Stortingsbehandlingen av prosjektene.

Follobanen har en risiko for å bli fem millarder kroner dyrere enn hva som lå til grunn og dobbeltsporet gjennom Moss kan få en kostadsøkning på tre milliarder. I tillegg til disse kostnadsøkningene er prosjektene på Vestfoldbanen framskyndet i tid, noe som medfører større utebalinger på statsbudsjettet i 2020 og 2021. Vestfoldbanen vil bli ferdig med dobbeltspor til Tønsberg ett år tidligere, det vil si i 2024 i stedet for 2025.

Regjeringen varsler at kostnadsøkningene gjør det mer krevende å holde den framdriften i utbyggingsprosjektene det har vært lagt opp til og at den vil komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan utfordringene kan løses.

Vedlegg: Pressemelding og link til Stortingsmelding 17

(Foto: Bane NOR)