Supplerande tildelingsbrev

Jernbanedirektoratet har motteke supplerande tildelingsbrev nr 10 for 2020 om endringar i bevilgningane for hausten 2020.

Utbyggingen av dobbeltspor på Dovrebanen videre nordover fra Kleverud skal starte opp i 2020. (Foto: Njål Svingheim)

Jernbanedirektoratet gjennomfører kjøp tenester innanfor fire område:

  • Kjøp av persontransport med tog
  • Kjøp av infrastrukturtenester, drift og vedlikehald
  • Kjøp av infrastrukturtenester, planleggjing
  • Kjøp av infrastrukturtenester, investeringer

Her finn du både tildelingsbrevet for 2020 og alle supplementa for heile året.

Vedlegg:

Tildelingsbrev til Jernbanedirektoratet for 2020

Supplerende tildelingsbrev nr 1 for 2020

Supplerende tildelingsbrev nr 2 for 2020

Supplerende tildelingsbrev nr 3 for 2020

Supplerende tildelingsbrev nr 4 for 2020

Supplerende tildelingsbrev nr 5 for 2020

Supplerende tildelingsbrev nr 6 for 2020

Supplerende tildelingsbrev nr 7 for 2020

Supplerende tildelingsbrev nr 8 for 2020

Supplerende tildelingsbrev nr 9 for 2020

Supplerende tildelingsbrev nr 10 for 2020