Togtrafikken normaliseres

Togtrafikken følger nå ordinær ruteplan. Det er fortsatt restriksjoner i hvor mange plasser som er tilgjengelige. Tog til utlandet er fortsatt innstilt på grunn av Korona-pandemien.

Togene følger nå ordinær ruteplan, men det er færre plasser tilgjengelig. (Foto: Njål Svingheim)

Stortinget har tilleggsbevilget en milliard kroner slik at Jernbanedirektoratet kan inngå tilleggsavtaler med togselskapene på grunn av korona-krisen. Virusutbruddet kan gi langvarige endringer i reisevaner og etterspørsel og derfor er det gjort tilleggsavtaler til de ordinære trafikkavtalene.  

Det er fortsatt et generelt råd om å begrense bruken kollektivtransport dersom det er mulig, spesielt i rushtiden.

Les smittevernveileder for bruk av kollektivtransport her

For lokaltog, intercitytog og regiontog rundt de store byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger det kjøres det ordinært rutetilbud fra midten av august.

Fjerntogtilbudet kjøres som ordinært, men her er det begrensninger i antall plasser som er tilgjengelig av smittevernhensyn.

Det blir ikke kjørt persontog over grenseovergangene til Sverige inntil videre. Dette blir vurdert fortløpende ut fra reiseråd og karanteneregler mellom landene.

Inntil videre er det også slik at det av smittevernhensyn bare er om lag halvparten av setekapasiteten i fjerntogene som kan utnyttes.