Togtrafikken normaliseres

Togtrafikken er i ferd med å komme tilbake til ordinær ruteplan. Dette gjelder også togtilbudet på fjernstrekningene som vil bli normalisert så fort togselskapene er i stand til dette.

Også fjerntogtilbudet er nå i ferd med å normaliseres. Bergensbanen ved Geilo. (Foto: Njål Svingheim)

Stortinget har tilleggsbevilget en milliard kroner slik at Jernbanedirektoratet kan inngå tilleggsavtaler med togselskapene på grunn av korona-krisen. Virusutbruddet kan gi langvarige endringer i reisevaner og etterspørsel og derfor skal Jernbanedirektoratet innen 28.august gi en vurdering av om dette bør tilpasses i de ordinære trafikkavtalene. Tilleggsavtalene som nå inngås gjelder for perioden fram til 1.oktober.

For lokaltog, intercitytog og regiontog rundt de store byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger skal det kjøres ordinært rutetilbud fra midten av august, det vil si når sommerinnstillingene opphører.

Fjerntogtilbudet skal oppskaleres i sommer så raskt togselskapene er i stand til dette. Dette gjennomføres for å legge til rette for at flest mulig skal kunne benytte tog på ferie- og fritidsreiser i Norge i sommer. Det betyr at de aller fleste fjerntog vil kjøre som normalt i sommer, også nattogene.

Matetrafikken til fjerntogene, det vil si togene på Raumabanen og Arendalsbanen, skal kjøres i samsvar med fjerntogene slik at korrespondansene opprettholdes.

For regionale togstrekninger vil det fortsatt være noen innstillinger fram til midten av august.

Det blir ikke kjørt persontog over grenseovergangene til Sverige inntil videre. Dette blir vurdert fortløpende ut fra reiseråd og karanteneregler mellom landene.

Inntil videre er det også slik at det av smittevernhensyn bare er om lag halvparten av setekapasiteten i togene som kan utnyttes.