Vy vil øke togtilbudet på Bergensbanen kraftig

Det blir en stor økning i togtilbudet på Bergensbanen og Vossebanen som følge av den nye kontrakten om togtrafikken som ble signert 20.desember. -Det blir både flere fjerntog, regiontog og lokaltog samtidig som det blir et bedre tilbud ombord i togene, sier direktør Arne Fosen i Vy Tog.

Kontrakten om togtrafikken på Bergensbanen og Vossebanen ble signert av jernbanedirektør Kirsti Slotsvik og direktør i Vy Tog, Arne Fosen på Bergen stasjon 20.desember. (Foto: Njål Svingheim)

Vy Tog presenterte 20.desember mer av sine planer for Bergensbanen i forbindelse med signeringen av kontrakten med Jernbanedirektoratet om togtrafikken på banen fram til desember 2029. 

Mange flere tog
I fjerntrafikken på Bergensbanen blir det en økning til seks tog i hver retning daglig. -Det betyr at vi kommer til å kjøre en tilnærmet to-timers frekvens i begge retninger på morgen og ettermiddag, sier Arne Fosen. I tillegg skal vi kjøre en fast timesfrekvens i regiontrafikken Bergen - Voss, og halvtimesruter mellom Bergen og Arna. Samtidig forlenger vi en rekke avganger på Vossebanen opp til Myrdal, slik at samtlige avganger på Flåmsbana får korrspondanse til Bergen. Samtidig med økningen i togtrafikken vil Vy Tog også legge til rette for bedre forbindelser fra viktige knutepunkter underveis på Bergensbanen. -Når vi går i gang med dette økte rutetilbudet vil vi også gi våre passasjerer en garanti for at forbindelsen videre holder. -Mister du korrespondansen vil vi garantere at du kommer fram uansett, sier Fosen.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik la vekt på den nye avtalen som er inngått med kollektivtrafikkselskapet Skyss, noe som vil gjøre det langt enklere å reise kollektivt i kombinasjon med buss og tog.

Bedre tilbud på toget
Også ombord i fjerntogene skal kundene oppleve forbedringer av tilbudet, sier Vy-direktør Fosen.

-Vi vil blant annet innføre et nytt, mer fleksibelt og oppgradert Pluss-tilbud som utstyres med mer komfortable stoler, mer funksjonelle bord og et nytt sofaområde med oppgradert kaffeløsning. Videre vil vi gjennomføre en styrking av nattogtilbudet og tilby økt sovekapasitet. Det blir også forbedringer av serveringstilbudet og nye kurs- og konferansepakker, sier Fosen. 

For pendlerne vil Vy Tog innføre blant annet bedrede refusjonsbetingelser. For togreisende med særskilte behov skal det også bli bedre tilrettelegging, og det blir enklere å kjøpe billetter for de som bruker rullestol, har førerhund eller har med barnevogn.

Det neste året, samt det første året av selve kontraktsperioden, kjøres det samme rutetilbudet som i dag. Det betyr at det nye rutetilbudet på Bergensbanen innføres for fullt fra desember 2021.

Trafikken med fjerntogene er stor på Bergensbanen og samarbeid med ulike aktører langs banen skal øke den enda mer. (Foto: Njål Svingheim)

Reiselivet viktig
- For å øke trafikken på Bergensbanen blir reiselivet en nøkkel for Vy Tog.  
- Bergensbanen har et stort potensial som vi skal utnytte i enda større grad enn i dag, sier Fosen. Vi tilbyr allerede en av de mest populære reiselivspakkene i Norge, «Norge i et nøtteskall», i samarbeid med vårt deleide selskap Fjord Tours. Vi skal fremover lage nye reiselivspakker i samarbeid med lokalt og regionalt reiseliv. Reiselivspakkene vil inkludere aktiviteter på fjellet og ved fjorden, både vinterstid og på sommeren, forklarer Fosen. Nå skal Vy gå i gang men større jobb for å inngå samarbeid med rekke ulike aktører langs banen.

Togvedlikehold
Vy har valgt EuroMaint som leverandør av vedlikehold av togene, mens NSB Trafikkservice er valgt som leverandør av renholdstjenester. -Det skal bygges nytt verksted i Bergen og vi regner med å legge det aller meste av vedlikeholdet dit, sier Fosen.

I anledning av kontraktssigenringen kunne Vy Tog vise et Flirt-tog i sin nye design i Bergen. Togene på Bergensbanen skal hovedsaklig vedlikeholdes i Bergen. (Foto: Njål Svingheim)