Første tog over grensen 18.oktober

Vy-gruppen melder at de vil gjenoppta togtrafikken til og fra Gøteborg 18.oktober. Også på de andre av jernbanens grenseoverganger er det nå klart når togtrafikken kommer i gang igjen etter pandemien.

Tog til Gøteborg på Halden stasjon. 18.oktober går første persontog over grensen på Østfoldbanen etter pandemien. (Foto: Njål Svingheim)

Fra 6.oktober ble alle grenseoverganger gjenåpnet. Togselskapene trenger noe tid før de er klare til å starte opp igjen trafikken, og første tog blir på strekningen Oslo -Gøteborg 18.oktober. Det har ikke blitt kjørt persontog over grensene siden koronapandemien tok til i mars 2020.

Togselskapene har nå fastsatt hvordan og når trafikken kan gjenopptas på de fire grenseovergangene for jernbane.

Oslo-Gøteborg
Vy-gruppen vil starte opp togtrafikken fra 18.oktober. Den første tiden vil det bli kjørt to tog i hver retning og fra 12.desember blir det fire avganger hver veg på ukedager og tre i helgene.

Lenke til informasjon fra Vy-gruppen

Oslo-Karlstad-Stockholm
SJ AB informerer om at togtilbudet tas opp igjen 12. desember. Frem til dette tidspunktet er det bussforbindelse til og fra Karlstad, med tog Karlstad – Stockholm.

Lenke til informasjon fra SJ AB

Vy Tåg AB tar sikte på å starte opp avganger Kongsvinger-Karlstad 25. oktober og helgetrafikk Oslo-Karlstad 22. november

Trondheim-Storlien
SJ Norge starter opp igjen rutetilbudet fra 21. oktober. De første 10 dagene kjøres det buss for tog som følge av anleggsarbeider. Fra 31. oktober kjøres togene på Meråkerbanen som ordinært.

Lenke: SJ Norge

Narvik-Kiruna
Vy Tåg AB tar sikte på å starte opp trafikken over grensen på Ofotbanen fra 25. oktober

Lenke: Vy Tåg

I normale tider går det to daglige avganger over grensa på Ofotbanen (Vassijaure grense), to over Meråkerbanen (Storlien grense), tre over Kongsvingerbanen (Charlottenberg grense) og fire over Østfoldbanen (Kornsjø grense). 

I Regjeringens pressemelding av 1.oktober framgår det hvilke regler som nå gjelder for testing ved ankomst fra utlandet over grenseovergangene, inkludert de fire jernbanegrenseovergangene.