Jernbanedirektoratet og koronapandemien

Jernbanedirektoratet følger nasjonale og lokale myndigheters tiltak og retningslinjer i forbindelse med det koronapandemien. Det er inngått tilleggsavtaler for togtrafikken som skal sikre et godt nok togtilbud gjennom krisen selv om passasjertallene er langt lavere.

Gjennom tildelingsbrevet fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet fått fullmakt til å inngå tilleggsavtaler med togselskapene for å sikre et tilstrekkelig togtilbud under pandemien. Her kan du lese om avtalene som gjelder for første halvår 2021. Det er også i forslaget til revidert nasjonalbudsjett signalisert en videreføring med slike avtaler så lenge det er nødvendig.

Det gjelder spesielle regler for kollektivreiser under pandemien bl.a med hensyn til anbefalt avstand til andre og bruk av munnbind. Regjeringen har en oversikt over nasjonale tiltak på sine nettsider. Folkehelseinstituttet har en veileder for bruk av munnbind, avstander og hygienetiltak.

Jernbanedirektoratet deltar i den nasjonale dugnaden for å hindre og begrense smittespredning, og våre ansatte er på hjemmekontor der det er anbefalt.