Reduserer i togavganger som følge av korona-pandemien

Jernbanedirektoratet og togselskapene er enige om reduksjoner i togtilbudet for perioden fram til april som følge av redusert etterspørsel etter reiser på grunn av korona-pandemien. Selskapene melder om opp mot 70 prosent færre passasjerer enn normalt.

På grunn av redusert etterspørsel blir det reduksjoner i togtilbudet fram til mars på grunn av pandemien. (Illustrasjonsfoto: Njål Svingheim)

Det togtilbudet som vil bli kjørt i perioden fram til april vil være bedre tilpasset det behovet og den etterspørselen som nå finnes. Det er likevel god plass om bord i togene slik at myndighetenes råd med hensyn til smittevern kan ivaretas på en god måte. Det er lagt vekt på at det likevel opprettholdes et godt nok togtilbud for de som trenger å reise.

Togtilbudet kan skaleres opp igjen på 2-3 ukers varsel dersom situasjonen med hensyn til smitte og etterspørsel tilsier det.

Under finner du en oversikt over endringene i togtilbudet med begrunnelser.

Strekning/operatør

Tiltak

Begrunnelse

Jærbanen (GA)

Fra 15-min til 30-min frekvens Stavanger-Sandnes på hverdager utenfor rushtid

Vesentlig redusert reisevolum på strekningen. Tilstrekkelig med halvtimefrekvens utenfor rushtid.

Jærbanen (GA)

Innstilling av nattlokaler fredag og lørdag

Togtilbud for reisende som benytter utelivet om natten er ikke prioritert Kostnadskrevende produksjon.

Jærbanen (GA)

Fra 30-min til 60-min frekvens lørdager og søndager

Halvtimefrekvens skulle etableres fra desember 2020. Utsettes inntil videre pga. redusert reisebehov.

Sørtoget (GA)

Reduksjon fra 6 til 3 gjennomgående avganger hver vei Stavanger-Oslo på hverdager. Færre avganger lørdager og søndager.

Redusert reisebehov på fjerntogstrekningene. Lokale pendlerbehov skal være ivaretatt  

Arendalsbanen (GA)

Færre avganger pga. nedskalering på Sørlandsbanen

Arendalsbanen tilpasses Sørlandsbanen

 

  

 

Bergensbanen (VY Tog)

Innstilling av nattogene alle kjøredager

Ikke markedsbehov.

Bergensbanen (VY Tog)

En reduksjon fra 3 til 2 dagavganger mandager-torsdager og lørdager. Det kjøres en morgenavgang og en ettermiddagsavgang hver vei. 3 avganger fredager og søndager.

Vesentlig redusert reisebehov.

Dovrebanen (SJ Norge)

En reduksjon fra 3 til 2 dagavganger mandager-torsdager. Det kjøres en morgenavgang og en ettermiddagsavgang hver vei. 3 avganger fredager og søndager.

Vesentlig redusert reisebehov.

Dovrebanen (SJ Norge)

Innstilling av nattogene mandager-onsdager. Nattog kjøres torsdager, fredager og søndager.

Ikke markedsbehov. Nattogene på Dovrebanen har noe større markedsgrunnlag enn Bergensbanen, og SJ Norge anbefaler å kjøre dem i helgene.

Raumabanen (SJ Norge)

En reduksjon fra 4 til 3 avganger på hverdager og søndager.

Tilpasning til Dovrebanens tog

Nordlandsbanen (SJ Norge)

Innstilling av nattoget natten lørdag-søndag.

Redusert reisebehov. Kjøres øvrige dager pga. færre avganger på dagtid sammenlignet med øvrige fjerntogstrekninger.

Saltenpendelen (SJ Norge)

Innstilling av sen kveldsavgang Bodø-Rognan

Togtilbud for reisende som benytter uteliv er ikke prioritert. Kostnadskrevende produksjon.

Rørosbanen (SJ Norge)

Færre avganger Røros-Trondheim lørdager

Redusert reisebehov.

L1 Lillestrøm-Spikkestad (VY)

Reduksjon fra 15-min til 30-min frekvens hverdager.

Vesentlig redusert reisevolum på strekningen. Tilstrekkelig med halvtimefrekvens.

Lokaltog Oslo (VY)

Reduksjon av transportkapasitet i mange avganger (fra doble til enkle togsett)

Redusert etterspørsel. Smittevernsreglene overholdes med enkle togsett.

L2 Ski-Stabekk (VY)

Innstilling av innsatstogene Kolbotn-Oslo S

Redusert reisebehov i rushtid. Tilstrekkelig med ordinære tog.

Vestfoldbanen  (VY)

Innstilling av 1 ekspressavgang hver vei

Redusert reisebehov. Tilstrekkelig kapasitet i ordinære tog og gjenværende innsatstog.

Lokaltog Oslo (VY)

Innstilling av en rushtidsavgang på linje L21 og L22

Redusert reisebehov i rushtid. Tilstrekkelig med ordinære tog.

Tog til Sverige

Ingen tog på Meråkerbanen, Oslo-Stockholm og Narvik-Kiruna  

Internasjonale reiserestriksjoner tilsier at reisebehovet ikke er tilstede.