Forsinkelser gir mindre fornøyde togpassasjerer

Hver fjerde togpassasjer opplever toget som lite punktlig og nesten halvparten er lite tilfreds med informasjonen de får når toget er forsinket eller innstilt. Det viser Jernbanedirektoratets nasjonale undersøkelse av kundetilfredshet for tredje kvartal i år.

Mange driftsproblemer og lav punktlighet betyr også lavere kundetilfredshet. (Illustrasjonsfoto: Njål Svingheim)

– Det er veldig forståelig at tilfredsheten går ned når passasjerene opplever mange forsinkelser, sier jernbanedirektør Knut Sletta. Særlig har det vært mange forsinkelser og driftsproblemer på Østlandet denne høsten. – Punktlighet og visshet om å komme fram når man skal er avgjørende for at folk skal velge å reise med tog og øvrig kollektivtrafikk. Derfor har bedre driftsstabilitet høyeste prioritet i hele jernbanesektoren, sier Sletta.

Rask og riktig informasjon

Når toget først er forsinket eller innstilt, skal kundene få rask informasjon om situasjonen og hvordan de kan fullføre reisen sin. Ifølge kundetilfredshetsundersøkelsen er rundt 40 prosent tilfreds med håndteringen av forsinkelsen, mens 53 prosent er fornøyd med informasjonen de fikk.

- God informasjon har mye å si for reiseopplevelsen, her kan vi i jernbanesektoren bli bedre. Passasjerene skal kunne forvente rask og riktig informasjon på informasjonstavler og høyttalere på togstasjonen, via høyttaler på toget og i kanalen hvor billetten ble kjøpt. Dersom toget er innstilt eller forsinkelsen er langvarig, har passasjerene også rett på alternativ transport, forteller Sletta.

Samordner hele sektoren for en bedre reiseopplevelse

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å lede og samordne sektorens bidrag til å øke punktligheten, og ikke minst sørge for at kundene får rask og god informasjon om hvordan de kan fullføre reisen sin når det oppstår forsinkelser.

– Det er mange planlagte tiltak som over tid vil gi bedre punktlighet. Jeg er opptatt av at vi parallelt må jobbe med å identifisere og gjennomføre alle mindre tiltak som er mer kortsiktige og som i sum kan gi en positiv effekt for de reisende, sier Sletta.

Høy tilfredshet i normal trafikk

 Når togene først er i rute, viser kundeundersøkelsen av togpassasjerene er godt fornøyd med informasjonen de får, servicen om bord, komfort og renhold.

- Jeg er veldig glad for at vi har mange trofaste togreisende her i landet. Særlig gledelig er det at passasjerene er svært fornøyd når trafikken går som normalt, sier Sletta.