Oppstart på siste etappe til Hamar

24.oktober var det markering av anleggsstart på dobbeltsporutbyggingen gjennom Stange. Når Kleverud-Sørli-Åkersvika er klar i 2027 blir reisetiden Oslo-Hamar 55 minutter.


Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og ordfører i Stange Bjarne Christiansen var fornøyde med anleggsstarten 24/10. (Foto: Øystein Grue)

Samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård gledet seg over å få debutere som skytebas og fyrte av tunnelsalven som markerte byggestart på Kleverud-Sørli-Åkersvika.

Stasråden la vekt på at arbeidet med jernbaneutbyggingen på Dovrebanen er helt avgjørende for å kunne realisere to tog i timen og få en reisetid på om lag én time mellom Oslo og Hamar samt bedre kapasitet for godstog.

- Mer jernbane for pengene er viktigere enn noen gang. Jeg har skjønt at det allerede er gjennomført kostnadsbesparende tiltak som har gitt miljøgevinst på dette prosjektet. Det lyder som musikk i en statsråds ører, sa Nygård etter at han hadde avfyrt første salve i Hestnes-tunnelen.

Statsråden er opptatt av å binde sammen regioner i Innlandet og hovedstadsområdet for dette er viktig for folk og næringsliv i regionen. Han var tydelig på at regjeringen ønsker at flere skal velge grønne togreiser. –Derfor prioriterer regjeringen fortsatt høy aktivitet på jernbanen og å videreføre de utbyggingsprosjektene som er i gang eller vedtatt igangsatt av Stortinget, sa han.

Jernbanedirektør Knut Sletta.
(Foto: Øystein Grue)

Jernbanedirektør Knut Sletta la i sin hilsningstale vekt på effekten som jernbaneutbyggingen i InterCity-triangelet gir.

- I Jernbanedirektoratet har vi blant annet registrert stor trafikkvekst på Dovrebanen etter tidligere utbyggingsetapper. Det viser at når tilbudet på jernbanen blir bedre, så kommer også passasjerene, sa Sletta.

Fakta:

  • Nytt dobbeltspor Kleverud - Sørli - Åkervika: 29,8 km
  • Inneholder bl.a: Hestnestunnelen på 3,1 km og tangenvika bru på 1040m
  • Ny stasjon på Tangen og betydelig modernisert stasjon på Stange
  • Effekt: To tog i timen til Hamar, reisetid på under en time Oslo - Hamar og bedfre kapasitet for øvrige fjerntog og godstog