Konsekvenser for togtrafikken som følge av flom og ødelagt bru på Dovrebanen

Randklev bru på Dovrebanen ved Ringebu ble ødelagt av flom midt i august. Dette fører til store endringer i togtilbudet på Dovrebanen og Rørosbanen. På denne siden får du samlet informasjon om togtilbudet og arbeidet med å reparere flomskadde strekninger.

(sist oppdatert 21.september)

Informasjonsmøte om konsekvensene for togtilbudet etter høstens ekstremvær

Tirsdag 19. september inviterte Jernbanedirektoratet, Bane NOR, SJ Norge og Entur til felles informasjonsmøte om konsekvensene for togtilbudet etter høstens ekstremvær. 

Les mer om hva det ble informert om på dette møtet.

Persontrafikk på Rørosbanen og Dovrebanen

31. august besluttet Jernbanedirektoratet å gi godstrafikken prioritet på Rørosbanen. Fra mandag 4. september og frem til 10. desember gjelder ny midlertidig ruteplan. Antall persontog er redusert fra seks til to daglige avganger hver veg, mens antall godstog øker fra to til seks avganger i hver retning.

Les nyhetssak om midlertidig ruteplan på Røros- og Dovrebanen: 

Oppdatert informasjon om togtrafikken på Rørosbanen og Dovrebanen: 

Arbeid med å reparere flomskadde strekninger

Bane NOR har lagt ned et stort arbeid i både å reparere flomskadde strekninger så fort som mulig og å lage nye ruter for omlagte tog. Det pågår også et intenst arbeid med å finne raskest mulig ny bru-løsning for den ødelagte Randklev bru.

Les mer om Bane NORs arbeid med å reparere skadde banestrekninger:

 

Randklev bru over Lågen ved Ringebu som ble ødelagt av flommen midt i august. (Foto: Sigmund Korsgård, Bane NOR)