Kick-off Europe’s Rail Norge 9. februar

Jernbanedirektoratet inviterer til kick-off Europe's Rail Norge torsdag 9. februar på Mesh Youngstorget i Oslo. Europe’s Rail Joint Undertaking er tidenes er største innovasjonsprogram for jernbane.

- Målet med arrangementet er å vise alt arbeidet som er lagt ned av norske aktører for å få på plass medlemskap i Europe’s Rail og at Norge deltar i alle de seks første innovasjonsprosjektene. Det sier Pål Danielsen, leder for innovasjonsseksjonen i Jernbanedirektoratet.

 - Vi ønsker å inspirere og skape forståelse for verdien av Europe’s Rail og innovasjonsprosjektene for Norge. Arrangementet skal også være en møteplass for norsk jernbanesektor og forskningsmiljøer, sier Danielsen.

Preben Sæthre er programleder for Europe’s Rail Norge. Han forteller at sammen med nesten 450 europeiske partnere skal norsk jernbanesektor og forskningsmiljøer de neste fire årene delta i innovasjonsprosjekter til en verdi av 552 millioner euro. 

 - Gjennom prosjektene MOTIONAL, IAM4RAIL, R2DATO, Rail4EARTH, TRANS4M-R og FutuRe, har prosjektpartnerne som mål å "Make rail the everyday mobility", sier Sæthre.

 - Niende februar kan dere høre hva tidenes største innovasjonsprogram for jernbane kan bety for passasjerer og næringsliv i Norge og Europa.

Program:
Kl. 13.00 Velkommen
Kl. 13.05 Om Europe's Rail 
Kl. 13.15 Prosjektene MOTIONAL, R2DATO, IAM4RAIL og Rail4EARTH
Kl. 14.15 Pause
Kl. 14.30 Prosjektene FutuRe, TRANS4M-R og om Hyperloop
Kl. 15.15 Panelsamtale – Verdien av Europe’s Rail for Norge?
Kl. 15.30 Nettverksbygging

Tid og sted:
Torsdag 9. februar klokken 13.00 på Mesh Youngstorget, Møllergata 6, 0179 Oslo. Kun fysisk deltagelse og arrangementet er gratis. Etter presentasjon av innovasjonsprosjektene, fra kl 1530 vil det være nettverksbygging med enkel servering i et eget lokale på Mesh.  

- Kom, møt og hør om hvordan norske og europeiske partnere sammen skal skape fremtidens jernbane, oppfordrerPreben Sæthre. 

Meld deg på Kick-off her: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lMV65od600mr1eJIYYL5UCo6RKQKKNtPuNHDy6ELVBBUM0xYNzc0N0xPME4yREVMMVlDUFZLSjM1Ni4u

Les mer om arrangementet her:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7016070405895385088

Se også: Om Europe’s Rail 

Har du spørsmål om arrangementet eller Europe’s Rail ta gjerne kontakt med programleder Europe's Rail Norge: preben.saethre@jernbanedirektoratet.no eller kommunikasjonsansvarlig ann.bjerknes@jernbanedirektoratet.no