Norges første "grønne" godsterminal åpnet

29.august åpnet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård landets første "grønne" godsterminal. Den nye godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen er tilrettelagt for null utslipp av klimagasser. Terminalen dobler samtidig kapasiteten i forhold til den gamle, og bidrar til å gjøre gods på bane enda mer miljøvennlig.

Laster opp: Enda en seminhenger løftes over fra bil til bane i Bergen. Nå er kapasiteten på terminalen doblet. (Alle foto: Njål Svingheim)

Nygårdstangen godsterminal i Bergen har gjennomgått en omfattende ombygging over flere år. Hele anlegget er utført mens terminalen har vært i full drift. -Jeg gratulerer jernbanen med en viktig milepæl for gods på bane, sa samferdselsministeren. Samtidig gratulerer jeg Bane NOR for en vel gjennomført anlegg og er veldig glad for at alt er gjennomført til avtalt tid og faktisk betydelig under kostnadsanslaget. Når vi vet at ett godstog tilsvarer opptil 30 trailere på vegen, så er økningen i kapasitet vi nå får et viktig bidrag til enda mer miljøvennlig transport på bane.

 

-Denne nye terminalen gjør allerede miljøvennlig transport på bane enda bedre, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ved åpningen.

-Bergensbanen er viktig for både gods- og persontrafikk, sa jernbanedirektør knut sletta. Godstrafikken får nå økt kapasitet og bane har potensiale for enda mer trafikk. Bergensbanen er 114 år gammel og konkurrerer fortsatt veldig godt mot vegtrafikken. Her på nygårdstangen får vi nå en kapasitetssterk, effektiv og framtidsrettet terminal og som oppdragsgiver vil jeg gratulere Bane NOR med et vel gjennomført arbeid, sa Sletta.

Fornøyde direktører: Konserndirektør for kunde- og marked i Bane NOR, Henning Scheel, og jernbanedirektør Knut Sletta.

-Viktig for bransjen
Direktørene for de store godstogselskapene i Norge, CargoNet og Onrail deltok også på åpningen av den nye terminalen. Ingvild Storås i CargoNet og Henning Aandal i Onrail er begge veldig fornøyde med den nye terminalen. -Vi ønsker mer av dette og en betydelig økt satsing på gods på bane, sier de to. -Vi er konkurrenter, men har felles interesser. Akkurat nå står vi begge midt oppe i en betydelig krise som følge av flom og stengte banestrekninger. Særlig er bru-kollapsen på Dovrebanen svært alvorlig for oss og vi er veldig opptatt av å få hjelp med finne gode løsninger raskt. -Det er virkelig en krise for godstrafikken, og vi håper på hjelp fra både bransjen og myndighetene, understreker de to.

Enige konkurrenter: Direktør Henning Aandal i Onrail og Ingvild Storås i CargoNet.

Nye Nygårdstangen godsterminal

  • Norges nest største godsterminal
  • Tilrettelagt for hel-elektrisk drift
  • Fire lastespor, hensettingsspor og doblet kapasitet
  • Egen bilterminal
  • Ladepunkter for maskiner og utstyr
  • Elektrisk tilkopling for kjølecontainere
  • Håndterer kun gods kommer eller avgår med jernbane
  • Håndterer 8-9 godstog i døgnet i dag