Det betyr at passasjerene på Trønderbanen kommer til å oppleve en kraftig forbedring i kapasitet og reisekomfort.

-Vi kommer med dette toget enda nærmere en mer miljøvennlig jernbane også på strekningene som ikke er elektrifisert, sa samferdselsministeren.

Type 76 går på strøm der det er kontaktledning, mens en dieselmotor leverer strøm til framdriften der det ikke er elektrifisert. Dieselmotoren er av den nyeste og minst forurensende typen, og kan også erstattes med batterier på et senere tidspunkt.

De nye togene av type 76 har plass til nesten dobbelt så mange passasjerer som de gamle, de har langt bedre plass, de er tilrettelagt for bevegelseshemmede, har god plass til bagasje, og har serveringsautomater om bord.

-Vi kommer med dette toget enda nærmere en mer miljøvennlig jernbane også på strekningene som ikke er elektrifisert, sa samferdselsministeren. Disse togene erstatter gamle utslitte tog som er mer 35 år gamle og det er på tide med nye tog i Trøndelag, sa Hareide. -Men det er ikke bare nye togsett som nå kommer i Trøndelag.


Trønderbanen har fått oppgraderte stasjoner med langt bedre adkomst og plattformer, vi er i gang med å elektrifisere strekningen Trondheim – Stjørdal og Meråkerbanen, og det vil bli flere avganger.

-Dette vil gjøre toget mer attraktivt og vi ser at der togtilbudet bedres, så kommer det også en vekst i trafikken, sa Hareide.

Billigere billetter i Trondheimsregionen

Sist uke ble for øvrig avtalen og takst og rutesamarbeid i Trondheimsregionen signert, noe som vil senke billettprisene betydelig også på Trønderbanen mellom Trondheim og nabokommunene helt til Stjørdal.

SJ: Oppgradering med stor O

-Vi i SJ Norge er veldig glade for å kunne tilby kundene våre i Trøndelag et slikt løft, sier adm dir i SJ Norge Lena Nesteby. -Dette er virkelig en oppgradering med stor O, og jeg vil takke både myndighetene og Norske tog for de flotte togene vi nå kan sette i trafikk. -Vi har et tett og godt samarbeid med materielleier Norske tog for å kunne sette togene i trafikk, sier Nesteby. Øystein Risan i Norske tog sier de med type 76 tar første skritt i retning av 0-utslippstog på strekninger uten kontaktledning. Togene vil bety et utslippsreduksjon på 30% når de går med fullt belegg sammenliknet med de gamle type 92, sier Risan.

nesteby og risan.jpg
Lena Nesteby, adm dir i SJ Norge, Øystein Risan adm dir i Norske tog t.h

Flirt i tre varianter

Type 76 er utviklet fra samme type Flirt-tog som togprodusenten Stadler har levert til Norge i en årrekke. Forskjellen er en liten mellomvogn som rommer dieselmotoren, men resten av toget er som et vanlig Flirt-tog i regiontogutgaven, kjent fra for eksempel strekningene Oslo – Skien og Oslo – Lillehammer.

Det er 14 togsett av den bimodale utgaven av Flirt som nå skal fases inn i løpet av høsten og våren neste år. Togene blir etter hvert også å se på Rørosbanen. Innen utgangen av 2022 vil Stadler ha levert 150 nye togsett til Norge, fordelt på typene 74 (lokaltogutgaven), type 75 (region/intercity-utgaven og type 76 (bimodal utgave).