Enklere reise

Fra bil til tog og buss

I store deler av Norge er det blitt enklere å reise kollektivt. Det fikk denne kvinnen til å parkere bilen.

Salwa Jamal (29 år) fra Blomsterdalen sør for Bergen har tidligere alltid kjørt bil til og fra jobb i Arna.  Plutselig oppdaget hun hvor enkelt det er å reise med buss og tog.

Vy tog vest, som vant konkurransen av Trafikkpakke 3 vest, har i en avtale med Jernbanedirektoratet forpliktet seg til å bidra til et mest mulig sømløst reisetilbud. Og det er selskapet i full gang med: En samarbeidsavtale med kollektivselskapet Skyss gjør at beboere i Vestland fylke tilbys rimeligere togbilletter. Samtidig fungerer overgangene mellom tog, buss, bybane og båt bedre enn før. Og flere nye tilbud skreddersys langs Bergensbanen:
https://jernbanemagasinet.no/artikler/skreddersyr-nye-tilbud/

Togbusser i lange baner

Jernbanedirektoratet har siden opprettelsen i 2017 inngått samarbeidsavtaler med fylkeskommunene, og i grunnlaget for konkurranseutsettingen for togtrafikken er det lagt vekt på å  få til bedre overganger mellom ulike kollektive transportmidler. Dertil kommer at togselskapene forplikter seg til å skaffe flere og fornøyde kunder.
Med det som bakteppe har SJ Norge inngått avtaler med kollektivselskaper og busselskaper. I år lanserer SJ et storstilt tilbud om togbuss langs hele sju banestrekninger:

 https://jernbanemagasinet.no/artikler/gjor-det-enklere-med-togbuss/

https://www.sj.no/togbuss


Relaterte artikler

Slik samarbeider Norge med Europa
Jernbanens år

Slik samarbeider Norge med Europa

Hvorfor ta toget?
Enklere reise

Hvorfor ta toget?

European Year of Rail - Jernbanens år – og tiår
Jernbanens år

European Year of Rail - Jernbanens år – og tiår