Jernbanens år

European Year of Rail - Jernbanens år – og tiår

Vi er inne i jernbanens år, og det er ikke bare i Norge det satses på tog: EUs mål er å doble persontrafikken med høyhastighetstog innen 2030.

EU-kommisjonen har foran inngangen av 2021 presentert en ambisiøs mobilitetsstrategi. Hovedmålet er å bli det første klimanøytrale kontinentet i verden, og det innebærer at klimautslippene i transportsektoren skal reduseres med 90 prosent innen 2050.

Her er noen av milepælene det kommende tiåret:

«Den grønne given»

Det levnes ingen tvil om at jernbane blir en sentral del av løsningen. EU har definert 2021 som det europeiske jernbaneåret. For å få til den «grønne given» ønsker sentrale EU-politikere en større satsing på det mest bærekraftige og sikreste transportmidlet som allerede er utviklet, nemlig toget. Ambisjonen er å doble persontrafikken med høyhastighetstog innen 2030 og tredoble den innen 2050. På samme tid skal godstrafikken dobles.

Historisk budsjett

Også i Norge satses det mer på jernbane enn noen gang. Årets jernbanebudsjett er på rekordhøye 32 milliarder kroner, og om få år det mulig å reise mellom Oslo og byene Tønsberg og Hamar på en time. Med ferdigstilling av ny jernbane mellom Oslo og Ski og forbi Moss er det også duket for en «togrevolusjon» på Østfoldbanen.

Samtidig forbedres togtilbudet rundt Bergen, Stavanger og Trondheim. I Trøndelag fases det inn nye bimodale tog, og jernbanen elektrifiseres fra svenskegrensen til Stjørdal.

Lenke til EU kommisjonens nettside om European Year of Rail.


Relaterte artikler

Slik samarbeider Norge med Europa
Jernbanens år

Slik samarbeider Norge med Europa

Hvorfor ta toget?
Enklere reise

Hvorfor ta toget?

Fra bil til tog og buss
Enklere reise

Fra bil til tog og buss