Planene fremover

Slik forbedres togtilbudet

Reisetida skal ned og antall togavganger skal betydelig opp rundt de store byene. Hele jernbanenettet fornyes, og en viktig del av godstrafikken styrkes.

I første seksårsperiode av Nasjonal transportplan vil det skje mye på jernbanen. Her kan du lese om hvordan togtilbudet bedres en rekke steder i landet.

 

Ringeriksbanen

 

Vestfoldbanen

 

Dovrebanen

 

Østfoldbanen

 

Ny rutemodell på Østlandet

Vossebanen

 

Jærbanen

 

             

Trønderbanen

 

Meråkerbanen

 

 

Nettdekning

 

Vedlikehold/fornyelse

 

 

 Godstrafikk

 

 

 

 

Årlige økonomiske rammer 2022-2027

* Investeringer: 16 milliarder
* Drift/vedlikehold/fornyelse: 10 milliarder

* Kjøp av togtransport: 3,9 milliarder

* Forvaltning: 633 millioner *

Jernbanedirektoratets budsjett – herunder utrednings- og utviklingsarbeidet, Jernbanemuseet, Lokførerskolen og det nasjonale kompetansesenteret Konnekt.


Relaterte artikler

Slik samarbeider Norge med Europa
Jernbanens år

Slik samarbeider Norge med Europa

Hvorfor ta toget?
Enklere reise

Hvorfor ta toget?