Planene fremover

Slik forbedres togtilbudet

Reisetida skal ned og antall togavganger skal betydelig opp rundt de store byene. Hele jernbanenettet fornyes, og en viktig del av godstrafikken styrkes.

I første seksårsperiode av Nasjonal transportplan vil det skje mye på jernbanen. Her kan du lese om hvordan togtilbudet bedres en rekke steder i landet.

 

Ringeriksbanen

 

Vestfoldbanen

 

Dovrebanen

 

Østfoldbanen

 

Ny rutemodell på Østlandet

Vossebanen

 

Jærbanen

 

             

Trønderbanen

 

Meråkerbanen

 

 

Nettdekning

 

Vedlikehold/fornyelse

 

 

 Godstrafikk

 

 

 

 

Årlige økonomiske rammer 2022-2027

* Investeringer: 16 milliarder
* Drift/vedlikehold/fornyelse: 10 milliarder

* Kjøp av togtransport: 3,9 milliarder

* Forvaltning: 633 millioner *

Jernbanedirektoratets budsjett – herunder utrednings- og utviklingsarbeidet, Jernbanemuseet, Lokførerskolen og det nasjonale kompetansesenteret Konnekt.


Relaterte artikler

Slik samarbeider Norge med Europa
Jernbanens år

Slik samarbeider Norge med Europa

Hvorfor ta toget?
Enklere reise

Hvorfor ta toget?

Togtilbodet blir auka betydeleg på mange strekningar
Reisetips & inspirasjon

Togtilbodet blir auka betydeleg på mange strekningar