Enklere reise

Togbusser i lange baner

SJ Norge satser stort på samarbeid med fylker og busselskaper langs strekningene de opererer for å gjøre det enklere for alle å reise kollektivt. Sømløs reise er stikkordet, og tilbudet er allerede lansert på sju viktige strekninger.

Togbusser i lange baner

Jernbanedirektoratet har siden opprettelsen i 2017 inngått samarbeidsavtaler med fylkeskommunene, og i grunnlaget for konkurranseutsettingen for togtrafikken er det lagt vekt på å  få til bedre overganger mellom ulike kollektive transportmidler. Dertil kommer at togselskapene forplikter seg til å skaffe flere og fornøyde kunder.

Med det som bakteppe har SJ Norge inngått avtaler med kollektivselskaper og busselskaper. I år lanserer SJ et storstilt tilbud om togbuss langs hele sju banestrekninger:

Les mer i Jernbanemagasinet.

https://www.sj.no/togbuss


Relaterte artikler

Slik samarbeider Norge med Europa
Jernbanens år

Slik samarbeider Norge med Europa

Hvorfor ta toget?
Enklere reise

Hvorfor ta toget?

European Year of Rail - Jernbanens år – og tiår
Jernbanens år

European Year of Rail - Jernbanens år – og tiår