Jernbanens år

Utenlandstogene, -hva skjer?

Jernbanedirektoratet har vurdert hva som må på plass for at togene til Sverige skal komme i gang igjen. I tillegg vurderes nå forutsetningene for å få i gang et nattog til København. Det tas sikte på å legge til rette for at togoperatørene kan gjenoppta grensekryssende avganger fra oktober måned.

-Det er koronapandemien som har satt en langvarig stopper for persontogene over de fire grenseovergangene våre, sier fagansvarlig for persontrafikk, John Ove Svensli. I normale tider går det to daglige avganger over grensa på Ofotbanen (Vassijaure grense), to over Meråkerbanen (Storlien grense), tre over Kongsvingerbanen (Charlottenberg grense) og fire over Østfoldbanen (Kornsjø grense). -Det er denne trafikken vi nå håper kan komme i gang igjen fra ute i oktober, så får vi se hvor mange avganger det kan bli fra starten av, legger Svensli til.

Jernbanedirektoratet har, i samråd med blant andre Helsedirektoratet og Politidirektoratet, vurdert to alternative løsninger slik koronasituasjonen er nå: Enten at alle personer kan reise med tog fra Sverige til Norge, eller at kun personer som kan dokumentere fritak fra innreiseregistreringsplikt og testplikt kan reise med tog fra Sverige til Norge. Når det gjelder den første løsningen, er vurderingen at det må etableres nye stasjoner for grensekontroll og testing ved respektive togstasjoner, – noe som anses svært ressurskrevende. Den andre løsningen er enklere i praksis og kan baseres på stikkprøvekontroller, men reiser juridiske problemstillinger rundt å begrense togtilbudet til en utvalgte grupper i samfunnet. Jernbanedirektoratet har anbefalt sistnevnte løsning, og har dialog med Samferdselsdepartementet vedrørende muligheter til å begrense tilbudet.

-I vår dialog med togoperatørene er det gitt positiv tilbakemelding om en forenklet løsning basert på kontroller om bord, sier Svensli. Det er Vy Tåg som kjører over grensa på Ofotbanen, SJ Norge over Meråkerbanen, SJ AB over Kongsvingerbanen og Vygruppen over Østfoldbanen.

Nattog

Når det gjelder nattog så har vi nå fått i oppdrag å se på hva som konkret må til for å få i gang igjen nattoget Oslo S – København. Dette toget har ikke blitt kjørt på mer enn 20 år, med unntak av noen år på 2000-tallet da SJ kjørte nattog til Malmø. -Vi skal komme med en oversikt over hva som må på plass og et anslag for kostnader i løpet av november, sier Svensli.


Relaterte artikler

Slik samarbeider Norge med Europa
Jernbanens år

Slik samarbeider Norge med Europa

Slik forbedres togtilbudet
Planene fremover

Slik forbedres togtilbudet

Hvorfor ta toget?
Enklere reise

Hvorfor ta toget?