Jernbanens år 2021

Togtrafikken skal dobles

Hva er jernbanens år?

I fokus

Jernbanens år

Jubileumstur med Karettoget til Løten og Elverum, lørdag 2. oktober

I 2021 er det 25 år siden Karettoget var ferdig restaurert og ble satt i drift, og det er 160 år siden lokomotiv nr 17 – Caroline, kom til Norge og Kongsvingerbanen! Jernbanemuseet markerer jubileene ved å kjøre en nostalgisk tur på lørdag.

Jernbanens år

Utenlandstogene, -hva skjer?

Jernbanedirektoratet har vurdert hva som må på plass for at togene til Sverige skal komme i gang igjen. I tillegg vurderes nå forutsetningene for å få i gang et nattog til København. Det tas sikte på å legge til rette for at togoperatørene kan gjenoppta grensekryssende avganger fra oktober måned.

Enklere reise

Nye liggestoler på alle fjerntogstrekningene

I 2022 blir det installert nye liggestoler på alle fjerntogstrekninger i Norge. Dette vil være et supplement til sovevognene og vil gi de reisende et bedre og mer komfortabelt nattogtilbud. Samferdselsminister Knut Arild Hareide testet i dag ut én av de nye liggestolene.

Reisetips & inspirasjon

Togtilbodet blir auka betydeleg på mange strekningar

Frå i haust og utover i 2022 vil togtilbodet bli vesentleg betre på ei rekke strekningar. Togselskapa GoAhead, SJ Norge og Vy tog har gjennom trafikkavtalane dei har vunne forplikta seg til å styrke togtilbodet. Både på fjernstrekningene og på ei lang rekke regionstrekningar blir det derfor fleire togavgangar.

Enklere reise

-På tide med nye tog i Trøndelag

31.august kunne SJ for første gang ta med passasjerer og vise fram de nye togene som skal settes inn på Trønderbanen. -Det er på tide med nye tog i Trøndelag, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide. SJ setter de første bimodale Flirt-togene i trafikk fra midt i september.

Milepæler

Jernbanens år

Enklere reise

Reisetips & inspirasjon

Planene fremover

Jernbanens år

 

 

Logo Jernbanedirektoratet hvit b500xh150.png

Enturlogo_WhiteOnBlack_RGB b115xh35.png

Norske Tog_Logo_Liggende_Neg_RGB b117xh35.png

INFRASTRUKTURFORVALTER

 

BaneNOR_logo_hvit_rgb b303xh50.png

PERSONTRAFIKK

vy.logo.final_primary-white-rgb b500xh278.png

Flytoget b500xh93.png

SJ NORD Logo

Sørtoget logo gjennomsiktig bakgrunn h947xh236.png

Arctic train transparent.png

GODSTRAFIKK

CargoNet AS
Green Cargo AB
Grenland Rail AS
Hector Rail AB
LKAB Malmtrafik AB
BLS Rail AB
TM Togdrift AS
ProTrain Trafik AB
Tågåkeriet i Bergslagen AB