Håndbøker og veiledere

Jernbanedirektoratet forvalter en serie håndbøker og veiledere, som i praksis fungerer som standarder for kollektiv- og jernbanesektoren i Norge.

Disse inngår som en integrert del av Jernbanedirektoratets sektorstyring og dokumenterer faglige krav på forskjellige områder.