Håndbok V821: Elektronisk billettering

Del 1 av Håndbok V821 beskriver overordnede målsettinger, roller og ansvar i forbindelse med interoperabel elektronisk billettering og hovedfunksjoner i elektroniske billettsystemer. 

Del 18 og 25 kan fås ved henvendelse til handbok@jernbanedirektoratet.no

Det presiseres at utkastet til ny atferdsnorm for personvern foreløpig ikke er godkjent av Datatilsynet.