Fagutdanning

For å virkeliggjøre regjeringens satsning på jernbane trengs det gode fagfolk i hele jernbanesektoren. Et fagbrev innen jernbane er et godt springbrett for en spennende karriere innen jernbane.

Fagarbeidere i jernbanesektoren utdannes gjennom yrkesfaglig utdannelse med to år i skole og 2 – 2,5 års læretid i bedrift. I læretiden er lærlingene midlertidig ansatt i bedriftene. Teoriundervisningen for flere fag gjennomføres som kurs kjøpt av Norsk jernbaneskole. Praksisundervisning og daglig oppfølging skjer ute i bedriftene.

BaneNOR og entreprenørene i jernbanesektoren samarbeider om rekruttering og utdanning av lærlinger gjennom Opplæringskontoret for jernbanesektoren. Opplæringskontoret administrerer opplæring innen bl.a. fagene banemontør, signalmontør og energimontør.

Mantena AS rekrutterer lærlinger innen maskin- og togelektrikerfagene.