Konnekt -nasjonalt kompetansesenter for samferdsel

Konnekt jobber for et effektivt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og myndigheter for at vi i Norge skal utdanne og utvikle den kompetansen samferdselssektoren trenger i fremtiden.

Lenke: Konnekt.no