Årsrapport for Jernbanedirektoratet 2019

Konkurranseutsetting av persontrafikken med oppstart av en trafikkpakke og tildeling av kontrakt for to andre, preget sammen med avtaleoppfølging og flere større utredningsarbeider direktoratets arbeid gjennom 2019.

I 2019 ble Vy Tog As tildelt kontrakten for trafikken på Bergensbanen. (Foto: Njål Svingheim)

Les Jernbanedirektoratets årsrapport for 2019 her.

Riksrevisjonens beretning 2019