Årsrapport for Jernbaneverket 2016

Vedlagt følgjer årsrapport for Jernbaneverket i 2016, siste året etaten var i verksemd. Arbeidsoppgåvene er no overtekne av Jernbanedirektoratet og statsføretaket Bane NOR.

Årsrapport for Jernbaneverket i 2016 er vedlagt.